Lý Điển

Lý ĐiểnTuân Tuân:  Đầu giai đoạn rút bài, bạn có thể xem 4 lá trên đầu chồng bài, sau đó 2 lá để lên đầu chồng bài, những lá còn lại để dưới đáy chồng bài.

Vong Khích: Sau khi làm người khác mất 1 máu hoặc người khác làm bạn mất 1 máu, có thể cho bản thân và người đó mỗi người rút 1 lá.

FAQ:

Q: Lý Điển kích hoạt “Vong Khích”, thứ tự rút bài như thế nào?

A: Bắt đầu từ người đang trong lượt, lần lượt theo chiều ngược kim đồng hồ mà rút bài.

Q: Lý Điển đi chung với Nhạc Tiến, kích hoạt kỹ năng của Nhạc Tiến làm 1 người chơi mất máu, có kích hoạt được “Vong Khích”?

A: Có thể.

Q: Lý Điển gây sát thương khiến cho người đó chết, có kích hoạt được “Vong Khích”?

A: Không thể. Người đó cần phải còn sống mới có thể kích hoạt được.

 

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>