Chu Du

Chu Du

Anh tư: Giai đoạn rút bài, số lá bài rút tăng thêm 1.

Phản gian: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, cho 1 người khác chọn 1 chất, sau đó người đó lấy 1 lá bài trên tay Chu Du và lật lên. Nếu chất của lá bài khác với chất đã chọn, người đó nhận 1 thiệt hại từ bạn.

FAQ:

Q: Chu Du – Hoàng Cái là 1 cặp, Hoàng Cái đã lật mặt, Chu Du kích hoạt kỹ năng “Phản Gian”, kết toán như thế nào ?

A: Chu Du lật tướng. thực hiện kỹ năng “Phản Gian”, thực hiện xong “Phản Gian” sẽ thực hiện “Cặp đôi hoàn hảo”.

Q: Chu Du kích hoạt “Phản Gian” và chọn Tiểu Kiều, Tiểu Kiều chọn bích, lá đó là bích, kết toán như thế nào ?

A: Tiểu Kiều chọn bích nhưng lá bài ngay khi vào tay Tiểu Kiều lập tức đổi bích thành cơ. Vì Tiểu Kiều chọn sai nên mất 1 máu.

Q: Chu Du – Tiểu Kiều là 1 cặp, cả 2 đều đã lật tướng, Chu Du kích hoạt phản gian, mục tiêu chọn cơ và lá bài là bích, kết toán như thế nào ?

A: Mục tiêu mất 1 máu do lá bài đã cầm lên tay xong mới lật lên, không bị ảnh hưởng bởi kỹ năng “Hồng Nhan”.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>