Điền Phong

Tử GiánĐiền Phong: Khi bạn mất đi lá bài cuối cùng trên tay, có thể hủy 1 lá bài của người khác.

Tùy Thế: Tỏa định kỹ, khi người khác rơi vào trạng thái hấp hối, nếu nguồn gây thiệt hại là người cùng nước với bạn, bạn rút 1 lá bài. Tỏa định kỹ, khi người cùng nước chết, bạn tự mất 1 máu.

 

FAQ:

Q: Điền Phong gây sát thương khiến 1 nhân vật rơi vào trạng thái hấp hối, có được kích hoạt “Thủy Triều” để rút 1 lá ?

A: Có thể

Q: Điền Phong sử dụng [Quyết Đấu] nhưng thất bại và nhận 1 sát thương, rơi vào trạng thái hấp hối, Điền Phong có được rút 1 lá ?

A: Không thể. Bắt buộc phải là người chơi khác.

Q: Người chơi khác có [Phá Thạch Phủ] trong vùng trang bị, sử dụng [Sát] lên Điền Phong, Điền Phong sử dụng [Ngự] là lá cuối cùng trên tay, kết toán như thế nào ?

A: Ngay sau khi Điền Phong sử dụng [Ngự], lập tức kích hoạt kỹ năng “Tử Gián” để hủy lá [Phá Thạch Phủ], lúc này người chơi kia không thể sử dụng kỹ năng của [Phá Thạch Phủ].

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>