Đinh Phụng

Đinh PhụngĐoản Binh: Khi dùng lá [Sát], có thể chọn thêm 1 người trong tầm 1 để làm mục tiêu.
Phấn Tấn: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể bỏ 1 lá và chọn 1 người khác, khoảng cách của Đinh Phụng và người đó xem như bằng 1 cho đến hết lượt.

 

FAQ:

Q: Đinh Phụng đi chung với Thái Sử Từ, thực hiện kỹ năng “Thiên Nghĩa” thành công, vậy sử  dụng Sát sẽ kết toán như thế nào ?

A: Có thể tấn công tối đa 3 mục tiêu, nhưng trong đó phải có ít nhất 1 mục tiêu ở trong tầm 1.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>