FAQ Tam Quốc Sát – Nội chiến

A.Trang Bị

1.Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao

Q: Giết chết 1 nhân vật, sau đó kích hoạt chức năng của Tam Tiên Lượng Nhận Đao được hay không ?

A: Không thể. Do người đó đã chết, và người đã chết không tính vào khoảng cách nên không thể tính vào tầm 1.

Q: Nếu gây sát thương cho 1 người, và bản thân nằm trong tầm 1 của người đó, có thể kích hoạt Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao để gây sát thương cho bản thân hay không ?

A: Không thể, phải chọn 1 người khác bản thân.

2.Thư Hùng Song Cổ Kiếm

Q: Tướng nam chưa lật mặt tấn công 1 tướng nữ, có thể lật tướng lên để kích hoạt Thư Hùng Song Cổ Kiếm ?

A: Không thể. Tướng chỉ có thể lật khi thực hiện kỹ năng hoặc trong giai đoạn đầu lượt của người đó.

Q: Dùng Thư Hùng Song Cổ Kiếm đánh Sát [Đen] vào Nhân Vương Thuẫn, Sát [Thường] vào Đằng Giáp có được kích kĩ năng của Thư Hùng Song Cổ Kiếm trước khi xét đến khả năng phòng thủ của Giáp hay không?

A: Có thể. Vì Thư Hùng Song Cổ Kiếm kích hoạt chức năng khi chọn mục tiêu, còn Đằng Giáp và Nhân Vương Thuẫn kích hoạt sau khi đã trở thành mục tiêu.

3. Phá Thạch Phủ

Q: Khi bỏ 2 lá ép mục tiêu nhận sát thương, có thể bỏ luôn Phá Thạch Phủ không?

A: Không thể.

4. Trượng Bát Xà Mâu

Q: Khi dùng 2 lá trên tay xem như lá Sát thì màu của Sát được tính như thế nào?

A: Nếu 2 lá Đỏ tính là màu đỏ, 2 lá Đen tính là màu Đen, 2 lá khác màu tính là không màu. Sát không màu có thể xuyên được Nhân Vương Thuẫn.

Q: Khi dùng 2 lá trên tay như lá Sát đánh Tào Tháo, Tào Tháo mất máu có được lấy cả 2 lá lên tay không?

A: Được

5. Phi Long Đoạt Phượng

Q: Hoàng Trung trang bị [Phi Long Đoạt Phượng], sử dụng [Sát] lên 1 người có 4 lá bài trên tay, kết toán như thế nào?

A: Đầu tiên Hoàng Trung kích hoạt “Liệt Cung” do điều kiện thỏa mãn, sau đó kích hoạt [Phi Long Đoạt Phượng]. Cho dù bài trên tay của đối phương lúc này chỉ còn 3 nhưng hiệu quả của Liệt Cung vẫn còn kéo dài.

Q: 8 người chơi bao gồm 4 Ngụy, 2 Thục, 2 Ngô. Quan Vũ trang bị [Phi Long Đoạt Phượng] giết chết Ngụy Diên, có thể kích hoạt [Phi Long Đoạt Phượng] hay không?

A: Không thể, do khi Ngụy DIên chết, Quan Vũ mất đi [Phi Long Đoạt Phượng] do giết đồng đội.

Q: 8 người chơi bao gồm 4 Ngụy, 1 Ngô, 3 chưa lộ phe. Ngụy trang bị [Phi Long Đoạt Phượng] giết chết Ngô, có thể kích hoạt [Phi Long Đoạt Phượng] hay không?

A: Có thể, do lúc này chỉ còn 1 mình Ngụy nên tính là nhiều nhất lẫn ít nhất.

Q: Dã Tâm Gia có thể kích hoạt [Phi Long Đoạt Phượng] hay không?

A: Không thể do không có lá bài cùng phe với Dã Tâm Gia.

 

B. Công Cụ

1.Viễn Giao Cận Công

Q: A sử dụng “Viễn Giao Cận Công” với B, C sử dụng “Vô Giải Khả Kích”,k kết toán như thế nào ?

A: A không được rút 3 lá, B cũng không được rút 1 lá.

2.Dĩ Dật Đãi Lao

Q: Một người sử dụng “Dĩ Dật Đãi Lao” và có 2 người cùng nước khác, kết toán như thế nào ?

A: Lần lượt từng người rút 2 lá, sau đó theo thứ tự mỗi người bỏ 2 lá.

Q: một người dùng Dĩ Dật Đãi Lao có 2 người cùng nước, một người khác dùng Vô Giải Khả Kích, kết quả như thế nào?

A: nếu dùng Vô Giải Khả Kích [Vương] thì tất cả mọi người đều không nhận được tác dụng của Dĩ Dật Đãi Lao. Nếu dùng Vô Giải Khả Kích [Thường] thì chỉ được chọn một trong 3 người thuộc nước đó mà thôi. [Xem lại luật cơ bản]

3.Vô Giải Khả Kích – Quốc

Q: Nếu “Vô giải khả kích – Quốc” bị ảnh hưởng bởi “Vô Giải Khả Kích”, vậy lá “vô giải khả kích” triệt tiêu 1 mục tiêu hay toàn bộ ?

A: Toàn bộ sẽ bị triệt tiêu.

Q: Khi 1 người chơi sử dụng “Nam Man Nhập Xâm”, sử dụng “Vô Giải Khả Kích – Quốc” kết toán như thế nào ?

A: Khi lá Nam Man Nhập Xâm được sử dụng, có thể sử dụng “Vô Giải Khả Kích – Quốc” để vô hiệu hóa ảnh hưởng lên 1 người chơi hoặc lên 1 nước khi xét đến nhân vật đó. Nếu “Vô Giải Khả Kích” được sử dụng để vô hiệu hóa là “VÔ Giải Khả Kích – Quốc” thì tất cả mục tiêu đều sẽ bị ảnh hưởng của Nam Man Nhập Xâm.

Q: 6 nhân vật A,B,C,D,E,F, A sử dụng “Nam Man Nhập Xâm”, B phe Ngụy sử dụng “Vô Giải Khả Kích – Vương”,C phe Ngụy không cần sử dụng Sát, D là Tiểu Kiều sử dụng kỹ năng “Thiên Hương” chỉ định E, E lật tướng lên là Hạ Hầu Đôn kích hoạt kỹ năng Phục Thù. Vậy khi “Nam Man Nhập Xâm” xét đến Hạ Hầu Đôn, thì Hạ Hầu Đôn có sử dụng Sát hay không ?

A: Vẫn phải sử dụng Sát, vì khi “Vô Giải Khả Kích – Vương” được sử dụng thì Hạ Hầu Đôn vẫn chưa lật tướng, cho nên không vô hiệu hóa mục tiêu được ảnh hưởng của Nam Man Nhập Xâm

4. Xích Sắt Liên Hoàn (Thiết Tỏa Liên Hoàn)

Q: A, B, C, D, E ngồi theo thứ tự.  B, C, D, E bị xích với nhau theo thứ tự,  trong lượt của A, A đánh Hỏa Sát vào B, thứ tự mất máu từng người sẽ như thế nào?

A: Thứ tự mất máu sẽ theo chiều ngược kim đồng hồ. A sẽ là nguồn, và sẽ lần lượt chuyển sang từng người chơi. A sẽ lan sang B, sau đó B thoát khỏi trạng thái liên hoàn. Sau đó A lan sang C ( không phải B lan sang C ), C thoát khỏi trạng thái liên hoàn. Và cứ như vậy cho đến khi đã xét xong 1 vòng. Mỗi lần chỉ có thể xảy ra 1 vòng liên hoàn.

Q: A, B, C bị xích cùng nhau, ngồi theo thứ tự, A mặc Đằng Giáp và bị Hỏa Công, B mặc Bạch Ngân Sư Tử, vậy tính sát thương như thế nào?

A: A nhận 2 sát thương Hỏa, B nhận 1, C nhận 2.

Q: Nếu trường hợp trên dùng Hỏa Công lên B thì tính sát thương như thế nào?

A: B và C mỗi người nhận 1 sát thương Hỏa, A nhận 2 Sát thương.

Q: Trường hợp trên nếu A là Tiểu Kiều và bị Hỏa Công, A chuyển sát thương cho B, B nhận bao nhiêu sát thương và kết quả sẽ như thế nào?

A: Kĩ năng Tiểu Kiều phát động trước kĩ năng của Đằng Giáp nên Tiểu Kiều chỉ chuyển được 1 sát thương Hỏa cho B. Khi này B vỡ xích, sát thương lại quay trở về A là Tiểu Kiều, nếu Tiểu Kiều không chuyển đi được thì nhận 2 sát thương, nếu chuyển đi được thì chỉ tính chuyển 1 sát thương Hỏa. Xích chỉ được tính 1 lần khi xét xích. Sau khi Tiểu Kiểu chuyển, bàn bị đứt xích thì cả bàn chỉ còn 1 mình Tiểu Kiều bị xích.

Q: Nếu A và B bị Xích với nhau. A còn 1 máu và bị Rượu + Hỏa Sát. A chết, B mất bao nhiêu máu?

A: B mất 2 máu.

5. Hỏa Công:

Q: Có thể tự dùng Hỏa Công lên chính bản thân hay không?

A: Có thể. Dùng Hỏa Công lên chính mình, sau đó đưa ra 1 lá, có thể bỏ luôn chính lá đó để Hỏa Công chính mình.

Q: Nếu đó là lá cuối cùng trên tay, có thể tự hỏa công mình hay không?

A: không thể, vì mục tiêu của lá hỏa công phải là người còn bài trên tay.

6. Tà Đao Sát Nhân:

Q: Khi bị ép đánh bởi Tá Đao Sát Nhân, có được kích hoạt kĩ năng tướng hoặc kĩ năng vũ khí hay không?

A: Được.

Q: Khi bị ép đánh bởi Tá Đao Sát Nhân, có được uống Rượu trước khi dùng là Sát hay ko?

A: không được.

C.Thục

1. Cam Phu Nhân

Q: Cam Phu Nhân đi chung với Bàng Thống, khi thực hiện kỹ năng “Niết Bàn” của Bàng Thống, Cam Phu Nhân có được thực hiện kỹ năng “Thục Thận” ?

A: Có thể, sau khi hồi đầy 3 máu, bạn hồi bao nhiêu máu bạn thực hiện kỹ năng “Thục Thận” bấy nhiêu lần.

Q:Cam Phu Nhân còn 1 máu, nhận 2 sát thương cùng lúc và rơi vào trạng thái hấp hối, sử dụng 1 đào để hồi 1 máu dù vẫn hấp hối, có được phát động kỹ năng “Thục Thận” hay không ?

A: Có thể.

2. Mạnh Hoạch

Q: Mạnh Hoạch đi chung với Ngụy Diên, khi 1 người chơi khác sử dụng [Nam Man Nhập Xâm] gây sát thương cho 1 người tầm 1 của Mạnh Hoạch – Ngụy Diên, Ngụy Diên có được hồi máu ?

A: Được hồi 1 máu.

Q: Khi 1 người sử dụng [Nam Man Nhập Xâm], Mạnh Hoạch vẫn chưa lật tướng. Khi xét đến Mạnh Hoạch, Mạnh Hoạch quyết định lật tướng lên để không bị ảnh hưởng bởi [Nam Man Nhập Xâm]. Sau khi kết toán lá Nam Man Nhập Xâm, vậy ai là nguồn sát thương ?

A: Người sử dụng lá bài. Nếu Mạch Hoạch muốn trở thành nguồn sát thương, Mạch Hoạch phải lật tướng lên ngay khi lá bài được sử dụng.

Q: Người chơi khác sử dụng [Nam Man Nhập Xâm] khi Mạnh Hoạch đã lật tướng, Tư Mã Ý mất máu, kích hoạt “Phản Quỹ”, vậy Tư Mã Ý sẽ lấy bài của ai ?

A: Mạnh Hoạch.

Q: Tiểu Kiều có thể kích hoạt “Thiên Hương” để chuyển sát thương từ [Nam Man Nhập Xâm] cho Mạnh Hoạch ?

A: Có thể.

Q: Mạnh Hoạch có được không hồi máu khi “Tái Khởi” ?

A: Không thể.

Q: Mạnh Hoạch bị ảnh hưởng của [Binh Lương Thốn Đoạn], có kích hoạt được “Tái Khởi” ?

A: Không thể. Cần phải có giai đoạn rút bài.

Q: Một người chơi sử dụng [Nam Man Nhập Xâm] và Mạnh Hoạch đã lật tướng, Mạnh Hoạch chết do “Cương Liệt” của Hạ Hầu Đôn, vậy nguồn sát thương của [Nam Man Nhập Xâm] sau khi Mạnh Hoạch chết là ai ?

A: Bởi vì Mạnh Hoạch đã chết nên lá [Nam Man Nhập Xâm] không có nguồn sát thương.

3. Ngọa Long – Gia Cát Lượng

Q: Kỹ năng “Khán Phá” có thể sử dụng lá Đen như “Vô giải khả kích – Quốc” hay không ?

A: Không, bạn chỉ có thể sử dụng như “Vô giải khả kích”.

4. Ngụy Diên

Q: Ngụy Diên và Mã Siêu là 1 cặp, đều chưa lật tướng, gây sát thương cho 1 người tầm 2. Có được lật 2 tướng lên để kích hoạt kỹ năng “Mã Thuật” và “Cuồng cốt” nhằm hồi 1 máu ?

A: Có thể.

Q: Ngụy Diên và Mạnh Hoạch là 1 cặp, đều đã lật tướng, một người chơi khác sử dụng [Nam Man Nhập Xâm] gây sát thương cho người trong tầm 1 của Ngụy Diên, Ngụy Diên có được hồi 1 máu do “Cuồng Cốt” ?

A: Có thể.

Q: Ngụy Diên gây sát thương cho Tư Mã Ý hoặc Hạ Hầu Đôn trong tầm 1, kết toán như thế nào ?

A: Đầu tiên sẽ kích hoạt “Cuồng Cốt” trước, sau đó kích hoạt “Phản Quỹ”, “Cương Liệt”.

Q: Ngụy Diên gây sát thương cho Tiểu Kiều trong tầm 1, Tiều Kiều kích hoạt “Thiên Hương” chuyển sát thương quay lại Ngụy Diên, kết toán như thế nào ?

A: Đầu tiên Ngụy Diên gây ra X sát thương cho bản thân. Do tầm bản thân tới bản thân luôn là 0, tức là nằm trong khoảng tối đa là 1, thỏa mãn điều kiện “Cuồng Cốt”, vì vậy sẽ hồi X máu. Sau đó mới rút bài từ kỹ năng “Thiên Hương”.

Q: Ngụy Diên gây sát thương cho Tiểu Kiều trong tầm 1, Tiều Kiều kích hoạt “Thiên Hương” chuyển sát thương cho 1 người trong tầm 2 của Ngụy Diên, Ngụy Diên có được hồi máu ?

A: Không được.

Q: Ngụy Diên có [Kỳ Lân Cung] gây sát thương cho 1 người chơi trong tầm 2 do có trang bị ngựa +1, kết toán như thế nào ?

A: Nếu Ngụy Diên kích hoạt [Kỳ Lân Cung], sẽ kích hoạt được “Cuồng Cốt” để hồi máu. Nếu không, sẽ không được hồi máu.

5. Hoàng Nguyệt Anh

Q:Hoàng Nguyệt Anh sử dụng “Thuận thủ khiên dương” và mục tiêu là Lục Tốn, vậy Hoàng Nguyệt Anh có sử dụng được kỹ năng “Tập Trí” ?

A:Có thể, vì thời điểm kỹ năng “Tập Trí” ( sau khi lựa chọn mục tiêu ) phát động diễn ra trước kỹ năng “Khiêm Tốn” ( sau khi trở thành mục tiêu ). Tương tự với Giả Hủ.

Q: Hoàng Nguyệt Anh đi chung với Ngọa Long – Gia Cát Lượng, sử dụng đỏ như “Hỏa Công” và đen như “Vô giải khả kích” thì Hoàng Nguyệt Anh có kích hoạt kỹ năng “Tập Trí” được hay không ?

A: Không thể, do kỹ năng “Tập Trí” chỉ thực hiện khi sử dụng lá bài công cụ không bị biến đổi.

Q: Sau khi rút 1 lá do kỹ năng “Tập Trí”, có thể sử dụng liền lá đó hay không ?

A: Có thể.

Q: Lúc thực hiện kỹ năng “Tập Trí”, rút 1 lá trước hay sau khi lá công cụ có hiệu quả ?

A: Trước.

Q: Hoàng Nguyệt Anh phó tướng có chủ tướng là Nam, bị Điêu Thuyền cho quyết đấu với người khác, người kia phải dùng lá Sát trước, vậy Hoàng Nguyệt Anh có được kích hoạt “Tập Trí” để rút bài hay không?

A: có thể.

6. Trì Mộ Đích Thừa Tướng – Gia Cát Lượng

Q: Trong đầu giai đoạn đầu lượt, Gia Cát Lượng kích hoạt kỹ năng “Quan Tinh”, sau đó có thể lật Hoàng Nguyệt Anh lên để kích hoạt cặp đôi hoàn hảo được hay không ?

A: Có thể. Chỉ cần là còn trong giai đoạn đầu lượt thì có thể lật tướng lên.

Q: Gia Cát Lượng chủ tướng, còn 1 lá trên tay, bị nhân vật nữ dùng [Thư Hùng Song Cổ Kiếm] sử dụng [Sát] và Gia Cát Lượng chọn bỏ 1 lá, Gia Cát Lượng bỏ 1 lá cuối cùng trên tay đi, vậy có bị nhận sát thương hay ko?

A: Có, vì lúc này đòn đánh đã có hiệu lực. Tương tự với trường hợp khi trên tay còn 1 lá [Sát] và bị [Quyết đấu].

Q: Gia Cát Lượng còn 1 [Ngự], một người khác có [Phá Thạch Phủ] sử dụng lá [Sát] lên Gia Cát Lượng, nếu sử dụng [Ngự] thì đổi thủ có thể kích hoạt kỹ năng của [Phá Thạch Phủ] để Gia Cát Lượng nhận sát thương hay không ?

A: Có thể.

7. Quan Vũ

Q: Triệu Vân và Quan Vũ là 1 cặp, có thể sử dụng bài Đỏ như [Ngự] hay không ?

A: Không thể, một lá bài không thể chuyển hóa 2 lần.

 

8. Bàng Thống:

Q: Bàng Thống chưa mở tướng, bị đánh chết trong lượt chơi của Trâu Thị, có thể kích kĩ năng “Niết Bàn” để hồi sinh hay không?

A: Không thể. Nếu ko dùng Đào hoặc Rượu sẽ chết luôn.

Q: Khi rơi vào trạng thái hấp hối, Bàng Thống có thể đợi người khác sử dụng [Đào], nếu không ai sử dụng sau đó mới kích hoạt “Niết Bàn”, được hay không ?

A: Bắt đầu từ người đang có lượt theo chiều kim đồng hồ, nếu những người trước Bàng Thống không sử dụng [Đào], đến lượt Bàng Thống và Bàng Thống quyết định không sử dụng “Niết Bàn”, nếu những người sau đó cũng không ai sử dụng [Đào], Bàng Thống không thể lự chọn kích hoạt “Niết Bàn” lần nữa.

Q: Bàng Thống còn 1 máu và nhận 3 sát thương, kích hoạt “Niết Bàn” sẽ hồi mấy máu ?

A: Không quan trọng Bàng Thống nhận bao nhiêu sát thương, khi kích hoạt “Niết Bàn”, lập tức hồi đến 3 máu.

Q: Bàng Thống trang bị [Bạch Ngân Sư Tử], rơi vào trạng thái hấp hối và kích hoạt “Niết Bàn”, hồi bao nhiêu máu ?

A: Hồi đến 3 máu. Khi “Niết Bàn” kích hoạt, thứ tự sẽ như sau: Bàng Thống vứt toàn bộ bài trong vùng chơi, lúc này sẽ hồi 1 máu do [Bạch Ngân Sư Tử], mặc dù có thể thoát khỏi trạng thái hấp hối nhưng do đã kích hoạt “Niết Bàn”, loại bỏ các trạng thái, hồi đến 3 máu và rút 3 lá bài.

Q: Bàng Thống có [Lạc Bất Tư Thục], [Binh Lương Thốn Đoạn] và [Thiểm Điện] trong vùng phán xét, Bàng Thống lật phán xét của [Lạc Bất Tư Thục] và [Binh Lương Thốn Đoạn] trước theo thứ tự ( lá nào tới sau sẽ lật phán xét trước ), Bàng Thống bị ảnh hưởng của cả 2 lá, sau đó phán xét [Thiểm Điện] và bị mất 3 máu, rơi vào trạng thái hấp hối và kích hoạt “Niết Bàn”. Lúc này Bàng Thống có còn bị ảnh hưởng của  [Lạc Bất Tư Thục] và [Binh Lương Thốn Đoạn] ?

A: Vẫn bị ảnh hưởng, sẽ bỏ qua giai đoạn rút bài và dùng bài. Một trường hợp khác: nếu như [Thiểm Điện] rút phán xét trước  [Lạc Bất Tư Thục], [Binh Lương Thốn Đoạn] thì sau khi “Niết Bàn”, 2 lá này sẽ bị bỏ đi, không cần phải phán xét.

Q: Bàng Thống và Quan Vũ là 1 cặp, bị Tiểu Kiều chuyển sát thương rơi vào trạng thái hấp hối, sau khi “Niết Bàn”, có được rút bài do kỹ năng “Thiên Hương” ?

A: Vẫn được rút 1 lá. Do sau khi “Niết Bàn”, số máu đã mất là 1.

9. Chúc Dung:

Q: Nếu Tào Tháo kích hoạt kỹ năng “GIan Hùng” và lấy lá Nam Man Nhập Xâm lên tay, Chúc Dung có thể kích hoạt “Cự Tượng” để lấy lá đó hay không ?

A: Không thể. Tào Tháo sau khi nhận sát thương sẽ lấy lên tay, trong khi “Cự Tượng” phải đợi lá bài kết toán xong.

Q: Lá [Nam Man Nhập Xâm] kết toán xong khi nào ?

A: Sau khi tất cả nhân vật kết toán xong sát thương và một số kỹ năng, lá [Nam Man Nhập Xâm] sẽ đi vào chồng bài bỏ.

Q: Chúc Dung có thể kích hoạt “Liệt Nhận” lên bản thân hay không ?

A: Không thể do không được đấu điểm với bản thân.

Q: Chúc Dung sử dụng Sát Hỏa và gây ra sát thương, khiến cho 2 người mất máu, có thể kích hoạt “Liệt Nhận” mấy lần ?

A: 1 lần, chỉ có thể đấu điểm với mục tiêu của lá [Sát].

Q: Chúc Dung gây ra 2 sát thương cho 1 người chơi bằng lá [Sát], kích hoạt “Liệt Nhận” mấy lần ?

A: 1 lần. “Liệt Nhận” kích hoạt sau mỗi lần gây ra sát thương, không phải cho mỗi sát thương.

Q: Chúc Dung sử dụng [Sát] gây ra sát thương cho Hạ Hầu Đôn, kỹ năng “Liệt Nhận” hay “Cương Liệt” sẽ kích hoạt trước ?

A: “Liệt Nhận” sẽ kích hoạt trước “Cương Liệt”.

Q: Chúc Dung kích hoạt “Liệt Nhận” nhưng đấu điểm thua, chuyện gì xảy ra ?

A: Không có gì xảy ra.

Q: Chúc Dung sử dụng [Sát] khiến 1 người chơi rơi vào trạng thái hấp hối, có kích hoạt được “Liệt Nhận” hay không ?

A: Phải đợi sau khi giải quyết trạng thái hấp hối. Nếu chết sẽ không kích hoạt được.

10. Lưu Bị

Q: Khi Lưu Bị phân phát lá thứ 3, có thể không hồi máu hay không ?

A: Không thể.

11. Hoàng Trung

Q: Nếu không có vũ khí trong vùng trang bị, tầm đánh là bao nhiêu ?

A: Tầm đánh mặc định là 1.

Q: Khi Hoàng Trung sử dụng [Sát] đen lên người có [Nhân Vương Thuẫn] và kích hoạt kỹ năng “Liệt Cung”, kết toán như thế nào ?

A: Mục tiêu không thể và cũng không cần sử dụng [Ngự], lá [Sát] sẽ bị vô hiệu hóa. Tương tự với [Đằng Giáp].

12. Triệu Vân

Q: Triệu Vân và Quan Vũ là 1 cặp, có thể sử dụng bài Đỏ như [Ngự] hay không ?

A: Không thể, một lá bài không thể chuyển hóa 2 lần.

Q: Triệu Vân có [Trượng Bát Xà Mâu], có thể sử dụng 2 lá như lá [Ngự] ?

A: Không thể.

Q: Triệu Vân có [Bát Quái Trận], có thể rút phán xét để xem như sử dụng 1 lá [Sát] ?

A: Không thể.

13. Mã Siêu

Q: Mã Siêu sử dụng [Sát] lên người có trang bị [Bát Quái Trận]. kết toán như thế nào ?

A:  Mã Siêu sẽ kích hoạt “Thiết Kỵ” đầu tiên, nếu phán xét là Đỏ, mục tiêu không được kích hoạt [Bát Quái Trận]. Nếu phán xét là Đen, mục tiêu sẽ quyết định có kích hoạt [Bát Quái Trận] hay không.

Q: Mã Siêu sử dụng [Sát] đen lên người có trang bị [Nhân Vương Thuẫn], kích hoạt “Thiết Kỵ” phán xét ra Đỏ, lá [Sát] đó có hiệu lực hay không ?

A: Không. Cho dù phán xét như thế nào, mục tiêu cũng không cần sử dụng [Ngự] do lá [Sát] bị vô hiệu hóa bởi [Nhân Vương Thuẫn]. Tương tự với trang bị [Đằng Giáp].

Q: Mã Siêu sử dụng [Sát] lên Đại Kiều, kết toán như thế nào ?

A: Đầu tiên Đại Kiều sẽ quyết định kích hoạt “Lưu Ly” hay không, sau đó Mã Siêu mới quyết định có kích hoạt “Thiết Kỵ”.

Q: Mã Siêu trang bị [Thư Hùng Song Cổ Kiếm], sử dụng [Sát] lên 1 người khác giới, kết toán như thế nào ?

A: Đầu tiên kích hoạt kỹ năng “Thiết Kỵ”, sau đó phát động kỹ năng vũ khí.

14. Lưu Thiện

Q: Quan Vũ sử dụng [Sát] lên Lưu Thiện, Lưu Thiện kích hoạt “Hưởng Lạc”, Quan Vũ có được kích hoạt “Vũ Thánh” để bỏ 1 lá đỏ ?

A: Không thể. Quan Vũ chỉ có thể sử dụng hoặc đánh ra lá đỏ như lá [Sát], nhưng không thể bỏ lá đỏ như lá [Sát].

Q: Lưu Thiện bị ảnh hưởng của [Lạc Bất Tư Thục], có thể kích hoạt được “Ủy Quyền” ?

A: Không thể, do không có giai đoạn dùng bài.

Q: Lưu Thiện và người chơi A,B,C theo thứ tự lượt. Lưu Thiện “Ủy Quyền” cho người A, kết toán như thế nào ?

A: Lưu Thiện kết thúc lượt sẽ tới lượt của người A do kỹ năng “Ủy Quyền”. Người A đi 1 lượt như bình thường, sau khi kết thúc lượt, sẽ tới lượt người tiếp theo của Lưu Thiện là A. Tổng cộng A sẽ đi 2 lượt tất cả.

Q: Lưu Thiện và người chơi A,B,C theo thứ tự lượt. Lưu Thiện “Ủy Quyền” cho người B, kết toán như thế nào ?

A: Lưu Thiện kết thúc lượt sẽ tới lượt của người B do kỹ năng “Ủy Quyền”. Người B đi 1 lượt như bình thường, sau khi kết thúc lượt, sẽ tới lượt người tiếp theo kế bên Lưu Thiện là A.

Q: Lưu Thiện “Ủy Quyền” cho người A, tuy nhiên người A đang đặt chồng tướng, kết toán như thế nào ?

A: Người A sẽ đặt tướng lại như bình thường, sau đó tới lượt người tiếp theo kế bên Lưu Thiện.

15. Khương Duy

Q: Khương Duy có thể sử dụng “Thiêu Hấn” lên bản thân?

A: Không thể.

Q: Thừa Tướng-Gia Cát Lượng là chủ tướng, Khương Duy là phó tướng, giết chết Sái Văn Cơ, kích hoạt “Đoạn Trường” vào chủ tướng Gia Cát Lượng, kết toán như thế nào?

A: Thừa Tướng-Gia Cát Lượng mất đi kỹ năng “Quan Tinh” và “Không Thành”. Bởi vì chủ tướng không còn kỹ năng “Quan Tinh” nên Khương Duy sẽ có kỹ năng “Quan Tinh”, số lá chiêm tinh là X.

Q: Còn 4 người sống sót bao gồm: Mạnh Hoạch, Lưu Bị, Khương Duy và Tào Tháo. Trong lượt Mạnh Hoạch sử dụng [Nam Man Nhập Xâm], Lưu Bị chết , khi [Nam Man Nhập Xâm] kết toán đến Khương Duy, có thể kích hoạt kỹ năng “Thiên Phúc”?

A: Không thể. Khi Lưu Bị chết, số người còn sống trên bàn là 3, những kỹ năng trận pháp kỹ không thể kích hoạt, vì vậy “Thiên Phúc” không thể kích hoạt.

Q: 8 người chơi bao gồm: Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Khương Duy, Lưu Bị ngồi theo thứ tự kể trên và tất cùng đều trong quan hệ đội hình, 4 người còn lại là phe khác. Trong lượt Lưu Bị sử dụng [Vạn Tiễn Tề Phát], kế bên Lưu Bị là Trương Giác sử dụng [Ngự] kích hoạt “Lôi Kích” giết chết Lưu Bị. Khi “Vạn Tiễn Tề Phát” kết toán đến Gia Cát Lượng, Khương Duy có thể kích hoạt “Thiên Phúc”?

A: Không thể, khi Lưu Bị chết thì lượt Lưu Bị kết thúc ngay lập tức, khi kết toán đến Gia Cát Lượng, lúc này không còn trong lượt của người cùng đội hình nên “Thiên phúc” không có kết quả.
16. Tưởng Uyển & Phí Y

Q: Tưởng Uyển & Phí Y trong lượt ngăn chặn sát thương khi gây ra bởi [Sát] bằng Hàn Băng Kiếm, có thể kích hoạt được “Sinh Tức”?

A: Có thể.

Q: Tưởng Uyển & Phí Y bị ảnh hưởng bởi [Lạc Bất Tư Thục], có thể kích hoạt được “Sinh Tức”?

A: Có thể, vì kỹ năng kích hoạt ở đầu giai đoạn bỏ bài.
* Lưu ý: Ở một số phiên bản, kỹ năng Sinh Tức kích hoạt và cuối giai đoạn dùng bài nên sẽ không thể kích hoạt khi bị ảnh hưởng của [Lạc Bất Tư Thục].

Q: Lỗ Túc kích hoạt “Đế Minh” và mục tiêu là 2 nhân vật phe Thuc. Kết toán như thế nào?

A: Hai nhân vật đặt bài trên tay sang 1 bên. Lúc này 2 nhân vật hết bài trên tay cùng 1 lúc, Tưởng Uyển & Phí Y theo thứ tự kích hoạt “Thủ Thành” cho từng người. Sau đó 2 người chơi này lấy bài trên tay đã đặt sang 1 bên lúc ban đầu của người kia.
Q: Quân chủ Lưu Bị, Tưởng Uyển & Phí Y ngồi theo thứ tự kể trên. Quân chủ Lưu Bị ngoài lượt mất lá [Phi Long Đoạt Phượng] là lá cuối cùng trên tay, kết toán như thế nào?

A: Khi Quân chủ Lưu Bị bị hủy [Phi Long Đoạt Phượng] (lúc này chưa tính là mất bài), lúc này kích hoạt kỹ năng “Chương Vũ”, đưa [Phi Long Đoạt Phượng] vào đáy chồng bài rút; lúc này Quân Chủ Lưu bị mất lá cuối cùng trên tay, Tưởng Uyển & Phí Y có thể kích hoạt “Thủ Thành”, sau đó Quân Chủ Lưu Bị tiếp tục thực hiện kỹ năng của “Chương Vũ”, rút 2 lá bài.

Q: Hoàng Nguyệt Anh sử dụng [Vô Giải Khả Kích] là lá cuối cùng trên tay ở ngoài lượt, kết toán như thế nào nếu Tưởng Uyển & Phí Y ngồi sau Hoàng Nguyệt Anh?

A: Ban đầu, Hoàng Nguyệt Anh sẽ kích hoạt “Tập Trí” đầu tiên và được rút 1 lá. Tuy nhiên lúc này vẫn đang trong thời điểm kích hoạt “Mất lá cuối cùng trên tay ngoài lượt” nên Tưởng Uyển & Phí Y vẫn có thể kích hoạt “Thủ Thành” lên Hoàng Nguyệt Anh.
* Lưu ý: Khi 1 người chơi mất lá cuối cùng trên tay, nên nếu người chơi kích hoạt những kỹ năng rút bài khác, lúc này vẫn nằm trong giai đoạn “Mất lá cuối cùng trên tay” nên Tưởng Uyển & Phí Y vẫn có thể kích hoạt kỹ năng “Thủ Thành”.

17. Mã Đại

Q: Mã Đại kích hoạt “Tiềm Tập”, kết quả là Đen, vậy đối phương có thể sử dụng [Trượng Bát Xà Mâu] để quăng 1 lá đen và 1 lá đó như lá [Sát]?

A: Có thể. Vì lá [Sát] này tính là vô sắc.

Q: Mã Đại kích hoạt “Tiềm Tập”, kết quả là Bích, vậy Tiểu Kiều không được sử dụng/đánh ra lá màu nào?

A: Tiểu Kiều không thể sử dụng/đánh ra lá màu đen.

Q: Mã Đại kích hoạt “Tiềm Tập”, kết quả là đen, mục tiêu là Trương Liêu. Sau đó, Mã Đại sử dụng [Nam Man Nhập Xâm], Hạ Hầu Đôn mất máu, kích hoạt “Cương Liệt” khiến Mã Đại chết. Vậy khi kết toán [Nam Man Nhập Xâm] đến Trương Liêu, Trương Liêu có thể đánh ra lá [Sát] đen?

A: Có thể.

18. Mi Phu Nhân

Q: Mi Phu Nhân (MPN) làm chủ tướng, di dời bản thân, vậy giới tính như thế nào?

A: Dùng lá Chốt để thay thế, giới tính vẫn tính như cũ.

Q: Trương Nhiệm di dời Mi Phu Nhân bằng “Xuyên Tim”. có kích hoạt được “Khuê Tú”?

A: Có thể.

Q: Mi Phu Nhân chủ tướng bị Trương Nhiệm di dời phó tướng. Sau đó Mi Phu Nhân tự di dời bản thân, kết toán như thế nào?

A: Vẫn dùng lá chốt để thay thế.

Q: Một người chơi đạt được “Dũng Quyết”, sau đó bị Trương Nhiệm di dời phó tướng, Sái Văn Cơ vô hiệu hóa kỹ năng chủ tướng. Vậy người đó có mất kỹ năng “Dũng Quyết”?

A: Không. Do kỹ năng liên quan tới người chơi, không phải nhân vật.

Q: Quan Vũ sử dụng [Kỳ Lân Cung] như [Sát], có kích hoạt được “Dũng Quyết”?

A: Có thể.

Q: Mi Phu Nhân bị Trâu Thị úp tướng, khi lật lên lại có thể kích hoạt “Khuê Tú”?

A: Có thể.

Q: Một người chơi sử dụng [Sát] thỏa điều kiện “Dũng Quyết”, ai là người quyết định lấy lá đó lên lại?

A: Người sử dụng lá [Sát].

D. Ngụy

1. Nhạc Tiến

Q: Nếu một nhân vật vào giai đoạn kết thúc kích hoạt 1 kỹ năng, ví dụ như “Bế Nguyệt” của Điêu Thuyền, như vậy Kiêu Quả kích hoạt trước hay sau ?

A: Nếu kỹ năng kích hoạt cùng 1 giai đoạn thì sẽ ưu tiên theo chiều ngược kim đồng hồ bắt đầu từ người đang trong lượt.

2. Trương Cáp

Q: Trương Cáp đi chung với Trương Liêu, liệu có thể thực hiện kỹ năng “Xảo Biến” để bỏ qua giai đoạn rút bài nhưng vẫn thực hiện kỹ năng “Đột kích” ?

A: Không thể, do giai đoạn rút bài chỉ có thể bỏ qua 1 lần, hơn nữa kỹ năng “Đột Kích” thực hiện trong giai đoạn rút bài và thay thế hành động rút bài chứ không phải bỏ qua giai đoạn rút bài.

Q: “Xảo Biến” có thể kích hoạt tối đa mấy lần trong 1 lượt ?

A: Tối đa là 4 lần. Bỏ qua 4 giai đoạn bao gồm: phán xét, rút bài, dùng bài, bỏ bài.

Q: Dời 1 trang bị hoặc 1 công cụ có thời gian là như thế nào ?

A: Dời công cụ có thời gian trong vùng phán xét tức là chuyển mục tiêu của lá đó. Dời trang bị trong vùng trang bị tức là thay đổi người sở hữu của lá trang bị đó. Chỉ có thể dời sang vùng trống tương ứng, nếu đã có 1 lá cùng loại, bạn không thể dời tới khu vực đó.

Q: Trương Cáp kích hoạt “Xảo Biến”, bỏ qua giai đoạn dùng bài, có thể không dời bài trên bàn được không ?

A: Có thể.

Q: Trương Cáp kích hoạt “Xảo Biến”,  bỏ qua giai đoạn dùng bài, di dời 1 lá vũ khí chất rô do Đại Kiều sử dụng xem như [Lạc Bất Tư Thuc] sang vùng trang bị của người khác được không ?

A: Không thể, chỉ có thể dời sang vùng phán xét của người khác. Tương tự với kỹ năng “Đoạn Lương” của Từ Hoảng.

Q: Có thể dời [Lạc Bất Tư Thục] sang vùng phán xét của Lục Tốn ?

A: Có thể, nhưng ngay lập tức sẽ mất đi.

3. Tào Tháo

Q: Tào Tháo – Tư Mã Ý đi chung với nhau, khi mất máu thì “Gian Hùng” và “Phản Quỹ”, kỹ năng nào sẽ kích hoạt trước ?

A: Sẽ do Tào Tháo – Tư Mã Ý quyết định. Khi 1 người chơi kích hoạt kỹ năng của cả 2 nhân vật vào cùng 1 thời điểm, thứ tự phát động sẽ do người chơi đó quyết định.

Q: Tào Tháo nhận sát thương từ “Loạn Kích” của Viên Thiệu, “GIan Hùng” sẽ kích hoạt như thế nào ?

A: Tào Tháo sẽ lấy cả 2 lá từ “Loạn Kích” của Viên Thiệu. Tương tự với vũ khí [Trượng Bát Xà Mâu].

Q: Tào Tháo mất máu do Tiều Kiều chuyển sát thương từ lá [Sát], Tào Tháo lấy lá bài nào ?

A: Tào Tháo sẽ lấy lá [Sát] lên.

Q: Tào Tháo mất máu do “Cương Liệt” của Hạ Hầu Đôn, Tào Tháo lấy lá bài nào ?

A: Không lấy lá nào do mất máu từ kỹ năng, không phải lá bài.

Q: Tào Tháo nhận sát thương do trong trạng thái liên hoàn, có kích hoạt được “Gian Hùng” ?

A: Có thể.

4. Điển Vi:

Q: Điển Vi kích hoạt “Cường Tập” bỏ 1 lá vũ khí trong vùng trang bị hay trên tay ?

A: Cả 2 đều được.

Q: Điển Vi có thể bỏ vũ khí tầm 3 trong vùng trang bị cho người tầm 3 được không ?

A: Không thể. Khi vứt bỏ vũ khí trong vùng trang bị, phải chọn người chơi trong tầm 1 vì tầm đánh sau khi bỏ giảm còn 1.

5. Tư Mã Ý

Q: “Phản Quỹ” có lấy được lá trong vùng trang bị ?

A: Có thể.

Q: “Phản Quỹ” có lấy được lá trong vùng phán xét ?

A: Không thể, vì lá trong vùng phán xét không tính lá bài của nguồn sát thương.

Q: Tư Mã Ý có thể kích hoạt nhiều lần “Quỷ Tài” cho 1 lá phán xét ?

A: Không thể, chỉ được 1 lần cho mỗi lá phán xét.

Q: Tư Mã Ý đổi phán xét cho 1 người chơi khác để kích hoạt [Thiểm Điện], Tư Mã Ý có được xem là nguồn ?

A: Không, nguồn sát thương là lá bài [Thiểm Điện]

Q: Tư Mã Ý nhận 2 sát thương, kích hoạt được mấy lần “Phản Quỹ” ?

A: 1 lần.

Q: Tư Mã Ý rơi vào trạng thái hấp hối, có kích hoạt được “Phản Quỹ” ?

A: Không thể, sau khi sống sót mới kích hoạt được.

Q: Khi cùng có Tư Mã Ý và Trương Giác trên bàn, thứ tự đổi phán xét tính như thế nào?

A: Khi có lá phán xét xuất hiện, bắt đầu tính theo vòng từ người đang có lượt, đến ai thì người đó được đổi Phán Xét trước. Mỗi người chỉ có 1 cơ hội để đổi lá Phán Xét, nếu không đổi xem như mất cơ hội.

6. Quách Gia

Q: Quách Gia có [Thiểm Điện] trong vùng phán xét, trên bàn có Trương Giác và Tư Mã Ý, kết toán như thế nào ?

A: Đầu tiên, Quách Gia rút phán xét, sau đó theo thứ tự lượt mà Trương Giác và Tư Mã Ý sẽ đổi phán xét. Sau đó Quách Gia lấy lá phán xét lên tay và kích hoạt hiệu ứng của [Thiểm Điện].

Q: Quách Gia nhận 2 sát thương, kết toán như thế nào ?

A: Quách Gia nhận 2 sát thương nên sẽ kích hoạt “Di Kế” 2 lần. Đầu tiên rút 2 lá, phân chia 2 lá đó. Sau đó rút tiếp 2 lá và phân chia tiếp.

Q: Quách Gia khi “DI Kế” có thể đưa bài cho bản thân hay không ?

A: Có thể.

Q: Quách Gia và Chân Thị là 1 cặp, Chân Thị kích hoạt “Lạc Thần”, rút ra phán xét Đỏ, Quách Gia có được lấy lá đó lên tay ?

A: Có thể.

7. Hứa Chử

Q: Hứa Chử có được hay không rút 1 lá trước rồi mới quyết định kích hoạt “Lỏa Y” ?

A: Không được.

Q: Hứa Chử kích hoạt “Lỏa Y”, sử dụng [Quyết Đấu] nhưng thua, Hứa Chử nhận mấy sát thương ?

A: 1 sát thương.

8. Hạ Hầu Uyên

Q: Hạ Hầu Uyên tấn công Tào Tháo bằng “Thần Tốc”, Tào Tháo có kích hoạt được “GIan Hùng ?

A: Cho dù Hạ Hầu Uyên đưa ra lựa chọn nào thì Tào Tháo cũng không kích hoạt được.

Q: Hạ Hầu Uyên kích hoạt “Thần Tốc” bỏ qua giai đoạn phán xét và rút bài để sử dụng [Sát], lá [Sát] này có tính vào số giới hạn lá [Sát] trong giai đoạn dùng bài ?

A: Không. Bởi vì lá [Sát] này sử dụng ngoài giai đoạn dùng bài.

Q: Lá [Sát] do “Thần Tốc” có màu gì ? có cần phải chọn mục tiêu trong tầm đánh ?

A: Lá [Sát] do “Thần Tốc” là không có màu và có thể đánh không giới hạn tầm.

Q: Lá [Sát] do “Thần Tốc” có bị ảnh hưởng bởi phòng cụ ?

A: Có thể.

Q: Lá [Sát] do “Thần Tốc” có sử dụng được kỹ năng của vũ khí ?

A: Có thể.

Q: Giai đoạn phán xét, Hạ Hầu Uyên có được nhờ người khác sử dụng [Vô Giải Khả Kích], nếu không ai sử dụng thì kích hoạt “Thần Tốc” ?

A: Không được. Phải quyết định có kích hoạt “Thần Tốc” hay không sau đó mới được hỏi sử dụng [Vô Giải Khả Kích].

Q: Hạ Hầu Uyên phải quyết định kích hoạt cả 2 lần hay được kích hoạt “Thần Tốc” lần 1, sau khi kết toán xong mới quyết định kích hoạt lần 2 ?

A: Có thể kích hoạt lần 1, kết toán xong mới quyết định có kích hoạt lần 2 hay không.

Q: Hạ Hầu Uyên kích hoạt lần 1, bỏ qua giai đoạn phán xét và rút bài, vậy những lá trong vùng phán xét sẽ như thế nào ?

A: Bởi vì những lá đó không được rút phán xét cho nên vẫn nằm ở trong vùng phán xét của Hạ Hầu Uyên, chờ tới giai đoạn phán xét lần tiếp theo.

Q: Hạ Hầu Uyên bị ảnh hưởng của [Lạc Bất Tư Thuc], có được kích hoạt “Thần Tốc” bỏ qua giai đoạn dùng bài và 1 lá vũ khí ?

A: Không được. Không thể bỏ qua 1 giai đoạn 2 lần.

Q: Hạ Hầu Uyên kích hoạt lần 2 bỏ 1 lá vũ khí trong vùng trang bị hay trên tay ?

A: cả 2 đều có thể.

9. Hạ Hầu Đôn

Q: Hạ Hầu Đôn kích hoạt “Cương Liệt”, đối thủ chỉ còn 1 lá trên tay, kết toán như thế nào ?

A: Đối thù phải nhận 1 sát thương.

Q: Hạ Hầu Đôn nhận 2 sát thương, kích hoạt mấy lần “Cương Liệt” ?

A: 1 lần.

Q: Hạ Hầu Đôn rơi vào trạng thái hấp hối, có kích hoạt được “Cương Liệt” ?

A: Cần phải sống sót, sau đó mới kích hoạt được.

Q: Hạ Hầu Đôn “Cương Liệt” vào Tiểu Kiều, TIểu Kiều có được kích hoạt “Thiên Hương” ? Nếu có, sau đó Hạ Hầu Đôn có được kích hoạt “Cương Liệt” lần nữa ?

A: Tiểu Kiều có thể chuyển sát thương về Hạ Hầu Đôn. Sau đó, Hạ Hầu Đôn có thể kích “Cương Liệt” nhưng mục tiêu là bản thân.

10. Chân Thị

Q: Chân Thị có [Lạc Bất Tư Thục] trong vùng phán xét, kích hoạt “Lạc Thần” đầu tiên và có được lá [Vô Giải Khả Kích], có sử dụng được lá này để vô hiệu hóa [Lạc Bất Tư Thục] ?

A: Có thể.

Q: Chân Thị có thể rút phán xét trước rồi kích hoạt “Lạc Thần” ?

A: Không thể, vì “Lạc Thần” kích hoạt vào giai đoạn đầu lượt, nếu rút phán xét xem như đã bỏ qua giai đoạn đầu lượt, không thể kích hoạt lại “Lạc Thần”.

11. Trương Liêu

Q: “Đột Kích” có được lấy 2 lá từ 1 người ?

A: Không thể.

Q: Trương Liêu kích hoạt “Đột Kích” có được lấy 1 lá xem trước, sau đó lấy lá thứ 2 ?

A: Không được. Sau khi lấy cả 2 lá, Trương Liêu mới được xem.

12. Tào Phi

Q: Bài lấy từ “Hành Thương” có cần cho mọi người xem ?

A: Không cần.

Q: “Hành Thương” có được lấy một trong số những lá bài ?

A: Không thể, phải lấy hết.

Q: Tào Phi có được xem bài của người chết xong rồi mới kích hoạt “Hành Thương” ?

A: Không thể.

Q: Tào Phi giết người cùng phe, thực hiện “Hành Thương” trước hay phạt bỏ toàn bộ bài trước ?

A: Kỹ năng “Hành Thường” trước, sau đó bỏ toàn bộ bài.

Q: Bàng Thống kích hoạt “Niết Bàn”, Tào Phi có được “Hành Thương” ?

A: Không, vì lúc này Bàng Thống vẫn chưa chết.

Q: Chu Thái chết, Tào Phi có lấy được những lá Sang ?

A: Không thể.

Q: Tào Phi có được “Trục Xuất” người đang đặt chống tướng ?

A: Có thể, người đó xem như hủy bỏ trạng thái đặt chồng tướng.

Q: Tào Phi “Trục Xuất” người đang có lượt, người đó có được tiếp tục sử dụng bài ?

A: Có thể, người đó sẽ mất lượt tiếp theo, không ảnh hưởng tới lượt hiện tại.

13. Tuân Úc

Q: Tiết Mệnh có thể tự kích hoạt lên bản thân ?

A: Có thể.

Q: Đấu điểm thắng, có thể tự làm bản thân mất máu ?

A: Có thể, miễn là Tuân Úc nằm trong tầm đánh của mục tiêu.

Q: Tuân Úc nhận 2 sát thương, kích hoạt mấy lần “Tiết Mệnh” ?

A: 2 lần.

14. Tào Hồng

Q: Tào Hồng có thể đem lá trong vùng trang bị của bản thân để kích hoạt “Hộ Viên”?

A: Có thể.

Q: Tào Hồng kích hoạt kỹ năng “Hộ Viên” để đưa [Phi Long Đoạt Phượng] vào vùng trang bị của người khác, quân chủ Lưu Bị kích hoạt “Chương Vũ” để lấy lá đó lên, Tào Hồng có thể hủy 1 lá của người tầm 1 được lắp vũ khí?

A: Có thể.

Q: Hộ Viên có thể hủy lá trong vùng phán xét?

A: Không thể.

Q: Còn 4 người sống bao gồm: Ngụy Diên, Tào Tháo, Tào Nhân, Tào Hồng ngồi theo thứ tự kể trên và không có trang bị. Ngụy Diên sử dụng [Quyết Đấu] và giết Tào Tháo, sau khi Tào Tháo chết, có thể kích hoạt “Cuồng Cốt” hay không?

A: Không thể. Mặc dù “Hạc Dực” mất tác dụng sau khi Tào Tháo chết nhưng thời điểm “Cuồng Cốt” lúc đó khoảng cách của Tào Thào tính với Ngụy Diên vẫn là 2.

15. Đặng Ngãi

Q: Đặng Ngải, Tư Mã Ý là 1 cặp, Đặng Ngải sử dụng [Ngự] ngoài lượt, kết toán như thế nào?

A: Đầu tiên Đặng Ngải kích hoạt “Truân Điền”, tiến hành phán xét, sau đó hỏi “Quỷ Tài” của Tư Mã Ý, Tư Mã Ý đánh ra 1 lá để thay đổi phán xét, lúc này kích hoạt “Truân Điền” lần thứ 2, lúc này lại hỏi Tư Mã Ý có kích hoạt “Quỷ Tài” hay không. Nếu không, đem lá “Truân Điền” lần 2 đặt lên lá tướng, sau đó kết toán tới lá “Truân Điền” đầu tiên, cuối cùng là kết toán lá [Ngự].

Q: Đặng Ngải đi chung với Quách Gia, khi rút phán xét do “Truân Điền” kết toán như thế nào?

A: Cho dù lá phán xét là màu gì, đều có thể kích hoạt “Thiên Đố” để cầm lá đó lên tay.

Q: Đặng Ngải sử dụng lá Điền là [Phi Long Đoạt Phượng] xem như [Thuận Thủ Khiên Dương] lên Giả Hủ, kết toán như thế nào?

A: Vì lá bài là lá Bích nên Giả Hủ sẽ kích hoạt “Duy Mạc” để vô hiệu hóa. Đưa vào chồng bài bỏ, sau đó quân chủ Lưu Bị kích hoạt “Chương Vũ”, lấy lá đó lên tay.

16. Lý Điển

Q: Lý Điển kích hoạt “Vong Khích”, thứ tự rút bài như thế nào?

A: Bắt đầu từ người đang trong lượt, lần lượt theo chiều ngược kim đồng hồ mà rút bài.

Q: Lý Điển đi chung với Nhạc Tiến, kích hoạt kỹ năng của Nhạc Tiến làm 1 người chơi mất máu, có kích hoạt được “Vong Khích”?

A: Có thể.

Q: Lý Điển gây sát thương khiến cho người đó chết, có kích hoạt được “Vong Khích”?

A: Không thể. Người đó cần phải còn sống mới có thể kích hoạt được.

17. Tang Bá

Q: Nếu Tang Bá nhận nhiều lần sát thương trong lượt, có thể kích hoạt “Hoàng Giang” mấy lần?

A: Nhận bao nhiêu sát thương có thể kích hoạt bấy nhiêu lần. Giới hạn bài trên tay của người đó sẽ bị giảm bấy nhiêu lần. Tuy nhiên cho dù bạn có kích hoạt bao nhiêu lần thì cuối lượt bạn vẫn chỉ rút tối đa 1 lá.

Q: Tang Bá trong lượt của bản thân bị mất máu, có thể kích hoạt “Hoàng Giang”?

A: Có thể.

Q: Trong lượt Tôn Sách, gây sát thương cho Tang Bá lần 1, Tang Bá kích hoạt “Hoàng Giang”. Sau đó, trong cùng lượt đó, Tôn Sách tiếp tục gây sát thương và giết chết Tang Bá. Vậy Tôn Sách có bị giảm giới hạn trữ bài?

A: Vẫn bị giảm. Kỹ năng đã phát động nhưng hiệu quả sẽ kéo dài đến khi kết thúc lượt. Trước khi chết Tang Bá kích hoạt bao nhiêu lần thì sẽ giảm bấy nhiêu giới hạn bài.

Q: Tang Bá kích hoạt “Hoàng Giang” cho người chơi giảm giới hạn trữ bài tuy nhiên người đó bị chết ngay trong lượt, vậy Tang Bá có được rút 1 lá.

A: Không, do đối phương đã chết.

Q: Nhân vật nào đó gây sát thương cho Tang Bá, sau đó bỏ qua giai đoạn bỏ bài, vậy Tang Bá có được rút 1 lá?

A: Có thể, vẫn thỏa điều kiện là trong giai đoạn bỏ bài không bỏ bài.

E. Ngô

1.Đinh Phụng

Q: Đinh Phụng đi chung với Thái Sử Từ, thực hiện kỹ năng “Thiên Nghĩa” thành công, vậy sử  dụng Sát sẽ kết toán như thế nào ?

A: Có thể tấn công tối đa 3 mục tiêu, nhưng trong đó phải có ít nhất 1 mục tiêu ở trong tầm 1.

2.Lỗ Túc

Q: Lỗ Túc đi chung với Chu Du, kích hoạt “Anh Tư” và “Hảo Thi”, vậy thứ tự kích hoạt và kết toán như thế nào ?

A: Nếu kích hoạt cả 2, không quan trọng thứ tự như thế nào, cũng sẽ rút 5 lá bài, sau đó nếu bài trên tay lớn hơn 5 lá, thì tiếp tục tiến hành phần tiếp theo của kỹ năng “Hảo Thi”.

Q: Nếu có nhiều người ít bài nhất, kết toán như thế nào ?

A: Lỗ Túc chọn 1 trong những người đó.

Q: Lỗ Túc có thể kích hoạt “Đế Minh” lên người không có bài trên tay ?

A: Có thể.

Q: Lỗ Túc kích hoạt “Đế Minh”, có thể bỏ bài trong vùng trang bị hay không ?

A: Có thể.

3.Chu Thái

Q: Chu Thái đi chung với Hoàng Cái, khi ở trong trạng thái “Bất Khuất”, Hoàng Cái có được kích hoạt kỹ năng “Khổ Nhục” hay không ?

A: Không thể, bởi vì lúc đó không còn máu để mất. Nhưng khi còn 1 máu vẫn có thể kích hoạt “Khổ Nhục”, sau đó rơi vào trạng thái “Bất Khuất”.

Q: Tư Mã Ý/ Trương Giác có thể đổi lá Sang của Chu Thái hay không ?

A: Không, lá Sang không phải là lá phán xét.

Q: Tiểu Kiều chuyển sát thương cho Chu Thái khi đang trong trạng thái “Bất Khuất”, Chu Thái rút bao nhiêu lá ?

A: Rút bài bằng giới hạn máu.

Q: Chu Thái sử dụng [Đào] hoặc được người khác hồi máu, kết toán như thế nào ?

A: Chu Thái chọn 1 lá Sang để bỏ đi. Nếu đó là lá Sang cuối cùng thì Chu Thái sẽ hồi 1 máu.

Q: Khi Chu Thái trong trạng thái “Bất Khuất”, người khác có thể sử dụng [Đào] cho Chu Thái ?

A: Không thể.

Q: Khi Chu Thái trong trạng thái “Bất Khuất” nhận sát thương và rơi vào trạng thái hấp hối, có được sử dụng nhiều [Đào] ?

A: Có thể, cho đến khi nào Chu Thái hồi đến 1 máu.

Q: Khi Chu Thái trong trạng thái “Bất Khuất”, giới hạn trữ bài của Chu Thái là bao nhiêu ?

A: 0 lá.

4.Tiểu Kiều

Q: Tiểu Kiều chưa lật tướng, nhận sát thương, có thể lật tướng lên và bỏ lá bích để kích hoạt “Thiên Hương” và “Hồng Nhan” ?

A: Không thể. Tiểu Kiều lật tướng lên để thực hiện “Thiên Hương” nên phải bỏ lá cơ để chuyển sát thương. Từ đó về sau, có thể bỏ lá bích để kích hoạt “Thiên Hương”.

Q: Nếu Tiểu Kiều rút phán xét cho lá Thiểm Điện là 9 bích, lúc này Tiểu Kiều vẫn chưa lật lên, sau đó có được hay không nhận sát thương để kích hoạt kỹ năng “Thiên Hương” ?

A: Có thể. Tuy nhiên, nếu tướng lật trước đó thì lá 9 bích sẽ xem như 9 cơ và kỹ năng Thiểm Điện sẽ không được kích hoạt.

Q: Tiểu Kiều có thể kích hoạt “Thiên Hương” cho bản thân ?

A: Không thể, phải kích hoạt cho 1 người chơi khác.

Q: Tiểu Kiều nhận sát thương lớn hơn 1, Tiểu Kiều thực hiện kỹ năng “Thiên Hương” thì bỏ bao nhiêu lá ?

A: 1 lá. Dù bao nhiêu sát thương, cũng chỉ bỏ 1 lá cho mỗi lần nhận sát thương.

Q: Rút bài do kỹ năng “Thiên Hương” kết toàn vào thời điểm nào ?

A: Sau khi tất cả sát thương đã tính toán xong, mục tiêu mất bao nhiêu máu sẽ rút bấy nhiêu lá.

Ví dụ: Tiểu Kiều thực hiện “Thiên Hương” và mục tiêu là Quách Gia. Quách Gia nhận 1 sát thương, rơi vào trạng thái hấp hối. Quách Gia sử dụng Đào để hồi 1 máu, sau đó thực hiện kỹ năng “Di Kế”. Sau đó mới rút 2 lá do kỹ năng “Thiên Hương”.

Q: Tiểu Kiều thực hiện kỹ năng “Thiên Hương”, chuyển sát thương cho 1 mục tiêu, mục tiêu đó rơi vào trạng thái hấp hối. Kết toán như thế nào ?

A: Ưu tiên xử lý trạng thái hấp hối trước. Sau đó nếu mục tiêu còn sống, sẽ được rút bài dựa trên số máu đã mất lúc đó. Nếu chết, người gây sát thương cho Tiểu Kiều sẽ được thưởng/phạt.

Q: Trang bị [Hàn Băng Kiếm] gây sát thương cho Tiểu Kiều, kết toán như thế nào ?

A: Người sử dụng lá [Sát] sẽ quyết định có kích kỹ năng của [Hàn Băng Kiếm] trước. Nếu kích hoạt, Tiểu Kiều sẽ không được kích hoạt “Thiên Hương” do không có sát thương. Nếu không kích hoạt thì Tiểu Kiều mới quyết định có sử dụng “Thiên Hương” hay không.

Q: Trang bị [Thư Hùng Song Cổ Kiếm] và chọn mục tiêu là Tiểu Kiều, kết toán như thế nào ?

A: Kỹ năng của [Thư Hùng Song Cổ Kiếm] sẽ kích hoạt trước do thời điểm kích hoạt của [Thư Hùng Song Cổ Kiếm] là khi chọn mục tiêu, còn thời điểm kích hoạt của “Thiên Hương” là khi nhận thiệt hại.

Q: Tiểu Kiều có [Đằng Giáp] trong vùng trang bị, nhận sát thương hỏa do lá Sát, Tiểu Kiều kích hoạt “Thiên Hương”, mục tiêu của “Thiên Hương” nhận bao nhiêu sát thương ? Và mục tiêu nhận sát thương có kèm thuộc tính hỏa hay không ?

A: 1 sát thương. Do [Đằng Giáp] kích hoạt sau khi nhận sát thương và Tiều Kiều chuyển sát thương hỏa cho người chơi khác khi nhận sát thương nên [Đằng Giáp] chưa kích hoạt được. Tiều Kiều chuyển sát thương kèm theo thuộc tính nên mục tiêu sẽ nhận sát thương mang thuộc tính hỏa.

5.Tôn Thượng Hương

Q: Chủ tướng là Nam giới, phó tướng là Tôn Thượng Hương, đang trong tình trạng mất 1 máu, có kích hoạt được kỹ năng “Kết Nhân” cho bản thân ?

A: Không thể, kỹ năng “Kết Nhân” phải sử dụng lên 1 người nam khác bản thân.

Q: Tôn Thượng Hương đang đầy máu, liệu có kích hoạt được kỹ năng “Kết Nhân” ?

A: Có thể, chỉ cần mục tiêu đang trong tình trạng mất máu.

Q: Trên bàn không có nhân vật nam nào đang mất máu, Tôn Thượng Hương có thể kích hoạt “Kết Nhân” hay không ?

A: Không thể, phải chọn 1 người nam khác đang mất máu.

Q: Tôn Thượng Hương thay thế trang bị, có thể kích hoạt “Kiêu Cơ” hay không ?

A: Có thể.

Q: Tôn Thương Hương mất 2 trang bị cùng 1 lúc do [Dĩ Dật Đãi Lao], Tôn Thượng Hương  rút bao nhiêu lá ?

A: Sau khi mất 2 lá trang bị, Tôn Thượng Hương rút 2 lá, không phải 4 lá. Do lá [Dĩ Dật Đãi Lao] hủy 2 lá cùng 1 lúc, không phải lần lượt.

Q: Tôn Thượng Hương có [Phá Thạch Phủ] và 1 phòng cụ trong vùng trang bị, khi kích hoạt [Phá Thạch Phủ] có thể hủy phòng cụ để kích hoạt “Kiêu Cơ” hay không ?

A: Có thể. Nhưng không được hủy bản thân “Phá Thạch Phủ”. Nếu hủy 2 lá trong vùng trang bị thì rút 2 lá.

Q: Tôn Thượng Hương đã lật tướng và có bài trong vùng trang bị, giết chết 1 người cùng phe và mất toàn bộ bài. Có kích hoạt được “Kiêu Cơ” ?

A: Có thể. Sau khi mất toàn bộ bài sẽ rút 2 lá.

6. Thái Sử Từ

Q: Thái Sử Từ sử dụng 1 lá [Sát], sau đó kích hoạt kỹ năng “Thiên Nghĩa” được hay không ?

A: Có thể. Lá [Sát] đầu tiên sẽ không chịu ảnh hưởng của “Thiên Nghĩa”. Sau khi kích hoạt “Thiên Nghĩa” thành công, có thể sử dụng thêm 1 lá [Sát] và nhận được ảnh hưởng của “Thiên Nghĩa”.

Q: Kích hoạt “Thiên Nghĩa” nhưng bị thua, có thể đánh ra lá [Sát] khi sử dụng [Quyết Đấu] hay không ?

A: Có thể. “Thiên Nghĩa” cấm sử dụng [Sát] nhưng không cấm đánh ra.

Q: Đấu điểm thành công, lá [Sát] chọn thêm 1 mục tiêu, có thể kích hoạt kỹ năng của vũ khí hay không ?

A: Có thể. Một số trường hợp đặc biệt:

-Gia Cát Liên Nỏ: Những lá [Sát] sử dụng trong lượt đều tính kỹ năng của vũ khí, vậy nên khi “Gia Cát” bị mất đi hoặc thay thế, vẫn có thể sử dụng thêm 1 lá [Sát]. Tất cả các lá [Sát] sử dụng sau khi đấu điểm thành công đều nhận ảnh hưởng của “Thiên Nghĩa”.

-Phá Thạch Phủ: Lần lượt xử lý từng mục tiêu, mỗi mục tiêu sử dụng [Ngự] thì Thái Sử Từ sẽ quyết định có kích hoạt kỹ năng của Phá Thạch Phủ hay không.

7. Chu Du

Q: Chu Du – Hoàng Cái là 1 cặp, Hoàng Cái đã lật mặt, Chu Du kích hoạt kỹ năng “Phản Gian”, kết toán như thế nào ?

A: Chu Du lật tướng. thực hiện kỹ năng “Phản Gian”, thực hiện xong “Phản Gian” sẽ thực hiện “Cặp đôi hoàn hảo”.

Q: Chu Du kích hoạt “Phản Gian” và chọn Tiểu Kiều, Tiểu Kiều chọn bích, lá đó là bích, kết toán như thế nào ?

A: Tiểu Kiều chọn bích nhưng lá bài ngay khi vào tay Tiểu Kiều lập tức đổi bích thành cơ. Vì Tiểu Kiều chọn sai nên mất 1 máu.

Q: Chu Du – Tiểu Kiều là 1 cặp, cả 2 đều đã lật tướng, Chu Du kích hoạt phản gian, mục tiêu chọn cơ và lá bài là bích, kết toán như thế nào ?

A: Mục tiêu mất 1 máu do lá bài đã cầm lên tay xong mới lật lên, không bị ảnh hưởng bởi kỹ năng “Hồng Nhan”.

8. Đại Kiều

Q: Đại Kiều có thể kích hoạt [Bát Quái Trận] trước, kết quả ra màu đen, sau đó mới kích hoạt “Lưu Ly” ?

A: Không thể.

Q: Đại Kiều sử dụng lá ♦ như [Lạc Bất Tư Thục], người khác sử dụng [Thuận Thủ Khiên Dương] để lấy lá đó lên, người đó có thể sử dụng lá đó như [Lạc Bất Tư Thục] được hay không ?

A: Không thể. Sử dụng lá đó như chức năng ban đầu của lá bài.

Q: Đại Kiều có thể sử dụng lá ♦ trong vùng trang bị để kích hoạt “Quốc Sắc” ?

A: Có thể.

Q: Đại Kiều trở thành mục tiêu của lá [Sát] đen, có thể kích hoạt “Lưu Ly” để chuyển mục tiêu sang người chơi có [Nhân Vương Thuẫn] ?

A: Có thể, lá [Sát] đó sẽ bị vô hiệu hóa.

Q: Đại Kiều có thể sử dụng lá trong vùng trang bị để kích hoạt “Lưu Ly” ?

A: Có thể, nhưng phải sử dụng lên người ở trong tầm đánh sau khi tầm đánh thay đổi do mất lá bài trong vùng trang bị. Ví dụ Đại Kiều trong vùng trang bị có [Phá Thạch Phủ], có thể bỏ [Phá Thạch Phủ] để dùng “Lưu Ly” lên người chơi trong tầm 1.

Q: Đại Kiều có [Nhân Vương Thuẫn] trong vùng trang bị, trở thành mục tiêu của lá [Sát] đen, có thể kích hoạt “Lưu Ly” ? Câu hỏi tương tự với trang bị [Đằng Giáp] khi Đại Kiều trở thành mục tiêu của [Sát] thường ?

A: Có thể.

9. Cam Ninh

Q: Cam Ninh có thể sử dụng bài trong vùng trang bị để kích hoạt kỹ năng “Kỳ Tập” ?

A: Có thể.

10. Tôn Quyền

Q: Tôn Quyền kích hoạt “Chế Hành”, có thể bỏ bài trong vùng trang bị ?

A: Có thể.

11. Tôn Kiên

Q: Tôn Kiên có thể thực hiện “Anh Hồn” lên bản thân hay không ?

A: Không thể, phải là người chơi khác.

Q: Mục Tiêu của “Anh Hồn” có thể bỏ bài trong vùng trang bị ?

A: Có thể.

Q: Nếu số bài của mục tiêu “Anh Hồn” không đủ số lượng bài bỏ, kết toán như thế nào ?

A: Bỏ hết toàn bộ bài của bản thân

Q: Mục tiêu có thể bỏ bài trong vùng phán xét hay không ?

A: Không thể. Bài của bản thân không bao gồm bài phán xét.

Q: Mục tiêu của “Anh Hồn” là Tôn Thượng Hương, phải bỏ 3 lá nhưng Tôn Thượng Hương hiện tại chỉ có 2 lá trong vùng trang bị, Tôn Thương Hương bỏ 2 lá để kích hoạt “Kiêu Cơ”, kết toán như thế nào ?

A: Tôn Thương Hương bỏ 2 lá trong vùng trang bị, sau đó kích hoạt “Kiêu Cơ”, rút 2 lá ( không phải 4 do bỏ 2 lá cùng lúc ), sau đó không bỏ thêm do việc bỏ bài chỉ thực hiện 1 lần.

11. Trương Chiêu & Trương Hoành

Q: Trương Chiêu & Trương Hoành và Khổng Dung xuất hiện trong ván chơi, khi Khổng Dung bỏ bài, kết toán như thế nào ?

A: Khổng Dung kích hoạt chức năng trước, do Trương Chiêu & Trương Hoành chỉ kích hoạt được “Cố Chính” khi bài đi vào chồng bài bỏ, Khổng Dung lúc này đã đưa bài cho những người chơi khác rồi.

Q: Trương Chiêu & Trương Hoành tự lắp trang bị, có được rút 1 lá bài ?

A: Không thể, phải lắp cho người chơi khác.

Q: Trong giai đoạn bỏ bài của người chơi khác, khi Trương Chiêu & Trương Hoành kích hoạt “Cố Chính”, những người chơi khác có được thấy những lá bài đó ?

A: Có thể.

Q: Một người chơi đang có phòng cụ trong vùng trang bị, Trương Chiêu & Trương Hoành có lắp được cho người đó thêm phòng cụ ?

A: Không thể, Trương Chiêu & Trương Hoành chỉ có thể lắp khi trong vùng trang bị của người đó chưa có loại trang bị đó.

Q: Trương Chiêu & Trương Hoành có thể lắp phòng cụ cho Gia Cát Lượng – Ngọa Long ?

A: Có thể.

11. Lữ Mông

Q: Lữ Mông sử dụng [Quyết Đấu] nhưng không đánh ra lá [Sát], có thể kích hoạt “Khắc Kỳ” hay không ?

A: Có thể.

Q: Lữ Mông sử dụng [Hỏa Công] và bỏ 1 lá Sát, có thể kích hoạt “Khắc Kỳ” hay không ?

A: Có thể. Vì là [Sát] này là bỏ chứ không phải đánh ra.

12. Lục Tốn

Q: Lục Tốn chưa lật mặt, bị người chơi khác sử dụng [Lạc Bất Tư Thục], nhưng không lật tướng lên. Khi tới đầu lượt, Lục Tốn lật tướng lên, có vô hiệu hóa được [Lạc Bất Tư Thục] ?

A: Không thể, Lục Tốn chỉ kích hoạt được “Khiêm Tốn” ngay khi trở thành mục tiêu của [Lạc Bất Tư Thục]. Nếu đã trở thành mục tiêu của [Lạc Bất Tư Thục], không thể lật tướng lên để vô hiệu hóa vì đã qua thời điểm có thể kích hoạt.

13. Hoàng Cái

Q: Chu Thái đi chung với Hoàng Cái, khi ở trong trạng thái “Bất Khuất”, Hoàng Cái có được kích hoạt kỹ năng “Khổ Nhục” hay không ?

A: Không thể, bởi vì lúc đó không còn máu để mất. Nhưng khi còn 1 máu vẫn có thể kích hoạt “Khổ Nhục”, sau đó rơi vào trạng thái “Bất Khuất

Q: Hoàng Cái có thể kích hoạt “Khổ Nhục” nhiều lần để tự chết ?

A: Có thể.

Q: Hoàng Cái còn 1 máu, kích hoạt Khổ Nhục, kết toán như thế nào ?

A: Hoàng Cái rơi vào trạng thái hấp hối, phải sử dụng [Đào] hoặc [Rượu], sau đó mới được rút 2 lá.

14. Tưởng Khâm

Q: Tưởng Khâm không có bài trên tay, có thể kích hoạt “Thượng Nghĩa” hay không?

A: Không thể.

Q: Tưởng Khâm kích hoạt “Thượng Nghĩa” lên Tiểu Kiều, có thể hủy 1 lá bích hay không?

A: Không thể. Do đây vẫn là bài trên tay của “Tiểu Kiều”.

Q: Khi còn 4 người bao gồm: Tào Tháo, Đinh Phụng, Lưu Bị, Tưởng Khâm ngồi theo thứ tự kể trên. Cả Lưu Bị lẫn Tào Tháo đều đang trong trạng thái bị bao vây. Đinh Phụng sử dụng [Sát] lên Lưu Bị lẫn Tào Tháo, Lưu Bị bị giết, vậy Tào Tháo có cần sử dụng 2 lá [Ngự]?

A: Cần. Mặc dù khi kết toán đến Tào Tháo chỉ còn 3 người, nhưng lúc xác định mục tiêu thì vẫn còn 4 người nên hiệu quả của “Điểu Tường” vẫn còn hiệu nghiệm.

Q: Tưởng Khâm sử dụng [Sát] lên Trương Giác bị bao vây, Trương Giác sử dụng [Ngự] đầu tiên và giết chết Tưởng Khâm do “Lôi Kích”, vậy Trương Giác có cần sử dụng lá [Ngự] thứ 2?

A: Cần.

15. Tôn Sách

Q: Tôn Sách – Tiểu Kiều đi chung với nhau, có thể kích hoạt “Kích Ngang” khi sử dụng lá [Sát] bích?

A: Có thể, vì bích tính là cơ do kỹ năng “Hồng Nhan”.

Q: Từ Thịnh và Tôn Sách xuất hiện trong ván chơi, khi Tôn Sách trở thành mục tiêu của lá [Sát] Đỏ, kỹ năng nào kích hoạt trước?

A: Xét theo chiều ngược kim đồng hồ bắt đầu từ người đang có lượt. Nếu Từ Thịnh, Tôn Sách đi chung với nhau, thứ tự do người chơi quyết định.

Q: Tôn Sách – Đại Kiều đi chung với nhau, Tôn Sách đã lật tướng. Đầu lượt, Đại Kiều lật mặt lên để hồi 1 máu do cặp đôi hoàn hảo, vậy Tôn Sách có kích hoạt được “Hồn Thương”?

A: Có thể. Do kỹ năng đã kích hoạt nên hiệu ứng sẽ kéo dài.

16. Trần Vũ & Đổng Tập

Q: Ngoại trừ TVĐT, những người chơi khác đều đang ở trạng thái liên hoàn, vậy TVĐT có thể tự đưa bản thân vào liên hoàn?

A: Không thể.

Q: TVĐT đang ở trạng thái liên hoàn, có thể kích hoạt “Đoạn Tiết”?

A: Có thể.

Q: TVĐT kích hoạt “Phấn Mệnh”, có thể chỉ hủy một số người trong trạng thái liên hoàn?

A: Không thể, nếu đã kích hoạt phải hủy tất cả.

F. Quần Hùng

1.Phan Phụng

Q: Thực hiện kỹ năng “Cuồng Phủ” thành công, có thể lấy 1 trang bị cùng loại với trang bị -đang có và thay thế nó ?

A: Không được, không thể lấy 1 trang bị cùng loại với trang bị bạn đang có.

Q: Phan Phụng sử dụng [Sát] vào Tào Phi đầy máu và hủy [Bạch Ngân Sư Tử] trong vùng trang bị, kết toán như thế nào ?

A: Tào Phi mất 1 máu do sát thương từ lá [Sát], sau đó hồi lại 1 máu và kích hoạt chức năng “Trục Xuất”, cho 1 người chơi đặt chồng tướng và rút 0 lá.

Q: Phan Phụng sử dụng [Sát] vào Tư Mã Ý có [Bát Quái Trận] và dời [Bát Quái Trận] về vùng trạng bị của bản thân, sau đó Tư Mã Ý có thể “Phản Quỹ” để cướp lại [Bát Quái Trận] ?

A: Có thể.

Q: Phan Phụng sử dụng [Sát] vào 1 người chơi có [Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao] trong vùng trang bị, Phan Phụng dời vũ khí về bản thân, sau đó có thể kích hoạt kỹ năng của [Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao] hay không ?

A: Có thể.

Q: Phan Phụng dùng Hỏa Sát lên một trong 3 người đang bị xích với nhau. Có thể hủy trang bị của cả 3 người hay không?

A: Không thể, chỉ được hủy, hoặc chuyển trang bị của mục tiêu lá Sát Hỏa đó.

2.Mã Đằng

Q: Mã Đằng đi chung với Bàng Đức, có kích hoạt được kỹ năng “Mã Thuật” của cả 2 nhân vật hay không ?

A: Có thể. Kết quả là vị trí của mọi người đối với bạn sẽ bị -2

Q: Mã Đằng kích hoạt “Hùng Dị”, những tướng Quần Hùng đang úp có được lật lên để lấy hiệu ứng ?

A: Không thể.

Q: Mã Đằng kích hoạt “Hùng Dị”, dã tâm của Quần Hùng có chịu ảnh hưởng hay không ?

A: Không, dã tâm là 1 phe riêng, không cùng phe với bất cứ ai.

3.Trâu Thị

Q: Trâu Thị sử dụng “Khuynh Thành” vào Chu Thái trong trạng thái “Bất Khuất”, kết toán -như thế nào ?

A: Chu Thái cần sử dụng Đào hoặc Rượu tương ứng với số lá bài Sang, nếu không sẽ tự động chết và không tính là có người giết.

Q: Cặp đôi hoàn hảo bị Trâu Thị sử dụng “Khuynh Thành”, vậy khi lật tướng lên lại, có được sử dụng lại hiệu ứng cặp đôi hoàn hảo ?

A: Không thể, hiệu ứng cặp đôi hoàn hảo chỉ kích hoạt được 1 lần trong trò chơi cho mỗi cặp đôi.

Q: Trâu Thị giết chết Sái Văn Cơ đang úp mặt, Sái Văn Cơ có thể kích hoạt kỹ năng “Xót Xa” ?

A: Có thể. Do việc lật bài là do người đó chết, không phải do người đó lật bài.0

4.Điền Phong

Q: Điền Phong gây sát thương khiến 1 nhân vật rơi vào trạng thái hấp hối, có được kích hoạt “Thủy Triều” để rút 1 lá ?

A: Có thể.

Q: Điền Phong sử dụng [Quyết Đấu] nhưng thất bại và nhận 1 sát thương, rơi vào trạng thái hấp hối, Điền Phong có được rút 1 lá ?

A: Không thể. Bắt buộc phải là người chơi khác.

Q: Người chơi khác có [Phá Thạch Phủ] trong vùng trang bị, sử dụng [Sát] lên Điền Phong, Điền Phong sử dụng [Ngự] là lá cuối cùng trên tay, kết toán như thế nào ?

A: Ngay sau khi Điền Phong sử dụng [Ngự], lập tức kích hoạt kỹ năng “Tử Gián” để hủy lá [Phá Thạch Phủ], lúc này người chơi kia không thể sử dụng kỹ năng của [Phá Thạch Phủ].

5.Khổng Dung

Q: Khổng Dung bị tấn công bởi “Hàn Băng Kiếm”, kết toán như thế nào ?

A: Kỹ năng “Hàn Băng Kiếm” phát động trước “Vô Ẩn”, ngăn chặn sát thương lại trước khi gây sát thương. Còn “Vô Ẩn” kích hoạt khi nhận sát thương.

Q: Khổng Dung trang bị “Đằng Giáp”, bị sát thương lửa bởi 1 người chưa lật 2 tướng. Kết toán như thế nào ?

A: Khổng Dung nhận 1 sát thương lửa, kích hoạt “Danh Sĩ” trước “Đằng Giáp” ( cùng thời điểm, ưu tiên kỹ năng tướng trước kỹ năng trang bị ), sát thương giảm còn 0, vì sát thương bằng 0 nên sát thương bị vô hiệu, không kích hoạt được “Đằng Giáp”. Kết quả là Khổng Dung không bị sát thương.

Q: Khổng Dung và Trương Chiêu & Trương Hoành, những lá bài bỏ kết toán như thế nào ?

A: Khổng Dung kích hoạt chức năng trước, do kỹ năng Trương Chiêu & Trương Hoành kích hoạt khi những lá bài đã đi vào chồng bài bỏ, trong khi những lá bài đã được Khổng Dung cho người khác trước khi đi vào chồng bài bỏ.

Q: Khi Khổng Dung chết, tất cả các lá bài bị bỏ đi, có kích hoạt được “Lễ Nhượng” ?

A: Không thể.

Q: Khổng Dung tấn công Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Đôn kích hoạt kỹ năng “Cương Liệt”, kết quả phán xét không phải là Cơ, Khổng Dung chọn bỏ 2 lá bài trên tay. Lúc này khi lần lượt 2 lá bài bị bỏ đi, Khổng Dung kích hoạt “Lễ Nhượng”, vậy kết toán như thế nào ?

A: Khổng Dung có thể đưa bấy nhiêu lá tùy thích trong 2 lá đó cho bao nhiêu người tùy Thích. Có thể đưa 1 lá cho 1 người, lá còn lại cho 1 người khác. Đưa 2 lá cho cùng 1 người. Hoặc đưa 1 lá cho 1 người, lá còn lại bỏ.

Q: Khổng Dung và Sái Văn Cơ là 1 cặp, Chúc Dung cùng với 1 tướng úp sử dụng [Sát] lên Khổng Dung và gây 1 sát thương, Khổng Dung kích hoạt “Danh Sĩ” giảm sát thương còn 0. Lúc này Chúc Dung có kích hoạt được “Liệt Nhận” ? Sái Văn Cơ có kích hoạt được “Bi Ca” ?

A: Sát thương giảm còn 0 tức là sát thương đã bị vô hiệu hóa, không thể kích hoạt “Liệt Nhận” lẫn “Bi Ca”.

Q: Khổng Dung và Điêu Thuyền là 1 cặp, kích hoạt kỹ năng “Ly Gián”, kết toán như thế nào ?

A: Đầu tiên Khổng Dung kích hoạt “Lễ Nhượng” đưa 1 lá bài cho người chơi khác, sau đó kỹ năng [Quyết Đấu] do “Ly Gián” kích hoạt.

6.Sái Văn Cơ

Q: Sát Văn Cơ bị giết, thực hiện kỹ năng “Đoạn Trường”, mục tiêu của kỹ năng “Đoạn Trường” do ai chọn ?

A: Sái Văn Cơ sẽ chọn 1 nhân vật làm mục tiêu của “Đoạn Trường”.

Q: Sái Văn Cơ bị giết bởi tướng chưa lật mặt, kết toán như thế nào ?

A: Sái Văn Cơ chọn 1 trong 2 tướng chưa lật để vô hiệu hóa kỹ năng. Tướng đó sẽ bị mất kỹ năng, chỉ có thể lật mặt ở đầu lượt, khi lật lên chỉ tính máu và giới tính, không tính kỹ năng.

Q: Chủ tướng là Nữ, phó tướng là nam giết chết Sái Văn Cơ. Sái Văn Cơ thực hiện “Đoạn Trường” lên Chủ tướng, vậy giới tính của người chơi đó kết toán như thế nào ?

A: Không thay đổi, kỹ năng “Đoạn Trường” chỉ làm mất kỹ năng, không làm thay đổi số máu hoặc giới tính.

Q: Tào Phi giết chết Sái Văn Cơ, kết toán như thế nào ?

A: Lúc Sái Văn Cơ chết, bắt đầu xét từ người đang có lượt theo chiều ngược kim đồng hồ, lần lượt theo thứ tự phương hướng Tào Phi và Sái Văn Cơ sẽ quyết định có kích hoạt kỹ năng hay không, cuối cùng là tiến hành thưởng bài.

Q: Khi một nhân vật giết chết Sái Văn Cơ và bị vô hiệu hóa kỹ năng, làm sao để biết được những kỹ năng nào vẫn tiếp tục thực hiện ?

A: Đầu tiên, phải xác định kỹ năng nào đã kích hoạt sẽ vẫn tiếp tục thực hiện. Sau đó những kỹ năng nào đã phát động nhưng chưa kết thúc những hiệu ứng sẽ vẫn tiếp tục. Cuối cùng, những kỹ năng tỏa định kỹ có hiệu lực kéo dài sẽ lập tức mất ảnh hưởng.

Q: Chu Thái trong trạng thái “Bất Khuất”, giết chết Sái Văn Cơ, kết toán như thế nào ?

A: Chu Thái ngay lập tức rơi vào trạng thái hấp hối, sau đó phải hồi máu bằng với số lá Sang nếu không sẽ chết.

7.Giả Hủ

Q: Giả Hủ chưa lật tướng, người kế bên sử dụng “BInh Lương Thốn Đoạn” vào Giả Hủ. Có được hay không Giả Hủ lật tướng lên trong giai đoạn phán xét của bản thân để vô hiệu hóa “Binh Lương Thốn Đoạn” ?

A: Không thể. Ngay khi trở thành mục tiêu, lập tức lật tướng để kích hoạt kỹ năng “Duy Mạc”. Nếu đã trở thành mục tiêu rồi, không thể lật tướng để kích hoạt “Duy Mạc”.

Q: Lá “Thiểm Điện” khi di chuyển tới Giả Hủ sẽ như thế nào ?

A: “Thiểm Điện” lập tức biến mất.

Q: Trong lượt Giả Hủ, vẫn chưa lật tướng. Giả Hủ gây sát thương khiến 1 người rơi vào trang thái hấp hối, 1 người khác dùng đào để cứu, lúc này Giả Hủ có được lật tướng lên để vô hiệu hóa lá Đào ?

A:  Không thể. Do lá Đào đã được sử dụng. Nếu muốn kích hoạt kỹ năng “Hoàn Sát”, tướng phải được lật lên ngay khi người đó rơi vào trạng thái hấp hối.

8.Bàng Đức

Q: Bàng Đức đi chung với Lữ Bố, sử dụng Sát lên 1 người chơi khác, người đó chỉ sử dụng 1 Né, vậy có kích hoạt được “Mãnh Tiến” ?

A: Không thể. Điều kiện của “Mãnh Tiến” là khi lá “Sát” được triệt tiêu hoàn toàn. Vì đối phương chỉ sử dụng 1 Né nên vẫn chưa triệt tiêu được lá Sát.

Q: Bàng Đức sử dụng [Sát] lên Trương Giác, người nào kích hoạt kỹ năng trước ?

A: Trương Giác.

Q: Bàng Đức có [Phá Thạch Phủ] trong vùng trang bị, kết toán như thế nào ?

A: Kích hoạt “Mãnh Tiến” trước, sau đó kích hoạt kỹ năng của vũ khí.

9.Điêu Thuyền

Q: Một người chơi có chủ tướng là nữ, phó tướng là nam. Chủ tướng vẫn chưa lật, phó tướng đã lật. Lúc này Điêu Thuyền sử dụng “Ly Gián” và người đó trở thành 1 trong 2 mục tiêu, người đó có được lật chủ tướng lên để vô hiệu hóa kỹ năng của Điêu Thuyền ?

A: Không thể. Tướng chỉ có thể lật khi thực hiện kỹ năng hoặc trong giai đoạn đầu lượt của người đó.

Q: Chủ tướng Hoàng Nguyệt Anh chưa lật, phó tướng là nam đã lật. Lúc này Điêu Thuyền sử dụng “Ly Gián” lên Hoàng Nguyệt Anh và 1 người nữa, người đó sử dụng Sát đầu tiên. Vậy Hoàng Nguyệt Anh có được lật tướng lên để kích hoạt “Tập Trí” ? Và kỹ năng “Ly Gián” có bị vô hiệu hóa do Hoàng Nguyệt Anh là nữ ?

A: Có thể kích hoạt “Tập Trí” nhưng kỹ năng “Ly Gián” đã phát động, vẫn tiếp tục thực hiện.

Q: Điêu Thuyền kích hoạt “Ly Gián” lên Gia Cát Lượng và 1 người nam khác, Gia Cát Lượng hết bài trên tay, kết toán như thế nào ?

Có 2 trường hợp diễn ra:

 • Gia Cát Lượng là người sử dụng [Quyết đấu]: Nếu người kia đánh ra [Sát], Gia Cát Lượng mất 1 máu.
 • Người kia là người sử dụng [Quyết Đấu]: Gia Cát Lượng kích hoạt “Không Thành” để vô hiệu hóa lá [Sát].

10. Viên Thiệu

Q: Viên Thiệu có thể sử dụng bài trong vùng trang bị để kích hoạt “Loạn Kích” ?

A: Không thể, phải là bài trên tay.

Q: Màu của vạn tiễn sẽ tính như thế nào ?

A: Sẽ là đỏ nếu 2 lá là rô hoặc cơ. Sẽ là đen nếu 2 lá là chuồn hoặc bích.

11. Trương Giác

Q: Trương Giác sử dụng Ngự bằng [Bát Quái Trận], có thể kích hoạt “Lôi Kích” hay không ? Nếu được, sau đó sử dụng [Bát Quái Trận] để kích hoạt “Quỷ Đạo” được hay không ?

A: Có thể. Sau khi Ngự thành công, sẽ kích hoạt “Lôi Kích”, sau đó có thể dùng [Bát Quái Trận] để đổi phán xét. Trường hợp đặc biệt: Khi sử dụng [Ngự] bằng [Bát Quái Trận], không được sử dụng [Bát Quái Trận] để đổi phán xét, vì lúc này kỹ năng của [Bát Quái Trận] vẫn chưa kết thúc.

Q: Lữ Bố sử dụng [Sát] lên Trương Giác, Trương Giác sử dụng 2 lá [Ngự], kích hoạt “Lôi Kích” bao nhiêu lần ?

A: 2 lần. Ngay sau khi sử dụng lá [Ngự] đầu tiên, thực hiện Lôi Kích ngay lập tức. Sau khi kết thúc kỹ năng “Lôi Kích” có thể tiếp túc sử dụng lá [Ngự] thứ 2 để kích hoạt “Lôi Kích” thêm 1 lần nữa. Nếu không sử dụng [Ngự], Trương Giác sẽ nhận sát thương từ lá [Sát] của Lữ Bố.

Q: Trương Giác có [Trượng Bát Xà Mâu] trong vùng trang bị, lấy 2 lá [Ngự] dùng như lá [Sát]. Có kích hoạt được “Lôi Kích” ?

A: Không thể. Ví lúc này 2 lá [Ngự] đó được xem như lá [Sát].

Q: Nếu như Trương Giác và Tư Mã Ý đều có trong ván chơi. Việc đổi phán xét kết toán như thế nào ?

A: Bắt đầu từ người đang có lượt, theo chiều ngược kim đồng hồ, tới lượt nhân vật nào sẽ quyết định có kích hoạt đổi phán xét hay không. Mỗi nhân vật chỉ được 1 lần, sau khi xét xong 1 vòng, sẽ không thể kích hoạt thêm lần nữa. Mỗi lá phán xét chỉ xét 1 vòng.

12. Kỷ Linh

Q: Kỷ Linh bị ảnh hưởng của [Lạc Bất Tư Thục], có thể kích hoạt “Song Nhận” hay không ?

A: Không thể.

Q: Kỷ Linh đấu điểm thành công, lá [Sát] này có cần trong tầm đánh ?

A: Không cần, lá [Sát] này không tính khoảng cách.

Q: Kỷ Linh và Điêu Thuyền là 1 cặp, Kỷ Linh đấu điểm thua, có kích hoạt được “Bế Nguyệt” ?

A: Có thể. Do kỹ năng “Song Nhận” là bỏ qua giai đoạn dùng bài, còn “Bế Nguyệt” kích hoạt vào lúc bắt đầu giai đoạn cuối lượt.

Q: Kỷ Linh đấu điểm thành công, có kích hoạt được kỹ năng của Vũ Khí ?

A: Có thể.

13. Hoa Đà

Q: Hoa Đà có thể sử dụng bài trong vùng trang bị để kích hoạt “Cấp Cứu” ?

A: Có thể.

Q: Hoa Đà rơi vào trạng thái hấp hối ngoài lượt, có thể kích hoạt được “Cấp Cứu” ?

A: Có thể.

Q: Hoa Đà bị ảnh hưởng của [Thiểm Điện] trong lượt, có kích hoạt được “Cấp Cứu” ?

A: Không thể. Bởi vì [Thiểm Điện] kích hoạt trong lượt, không phù hợp với điều kiện của “Cấp Cứu”.

14. Lữ Bố

Q: Lữ Bố sử dụng [Sát] lên người có [Bát Quái Trận], kết toán như thế nào ?

A: Mục tiêu đầu tiên sẽ lựa chọn kích hoạt [Bát Quái Trận] lần 1. Nếu kết quả là đen, mục tiêu phải sử dụng 1 [Ngự], sau đó kích hoạt [Bát Quái Trận] lần 2, nếu không sử dụng [Ngự] thì nhận sát thương từ lá [Sát]. Nếu kết quả là đỏ, có thể kích hoạt [Bát Quái Trận] lần 2.

Q: Lữ Bố sử dụng [Sát] lên Gia Cát Lượng – Trì Mộ Đích Thừa Tướng, Gia Cát Lượng còn 1 lá [Ngự], có được sử dụng 1 lá xong vô hiệu hóa lá [Sát] do kỹ năng “Không Thành” ?

A: Gia Cát Lượng có thể sử dụng [Ngự] để tiến vào trạng thái “Không Thành” nhưng bởi vì không thể đánh ra lá [Sát] thứ 2 nên vẫn nhận sát thương của lá [Sát]. Tương tự với lá [Quyết Đấu].

Q: Lữ Bố sử dụng [Sát] lên Gia Cát Lượng – Trì Mộ Đích Thừa Tướng có [Bát Quái Trận] và 1 lá [Ngự] trên tay, phán xét lần đầu ra đỏ, Gia Cát Lượng có được bỏ qua kỹ năng của [Bát Quái Trận] để sử dụng [Ngự] trên tay để rơi vào trạng thái [Không Thành] ?

A: Có thể.

15. Hà Thái Hậu

Q: Hà Thái Hậu có thể kích hoạt “Độc Tửu” sau khi Lưu Thiện kích hoạt “Phóng Quyền” hay không?

A: Không thể.

Q: Kỷ Linh kích hoạt “Song Nhận”, sử dụng [Sát] lên Hạ Hầu Đôn. Sau đó Hạ Hầu Đôn kích hoạt “Cương Liệt” khiến Kỷ Linh rơi vào trạng thái hấp hối, Hà Thái Hậu có thể kích hoạt “Độc Tửu” hay không?

A: Không thể. Do cần ưu tiên giải quyết trạng thái hấp hối. Nếu Kỷ Linh còn sống, Hà Thái Hậu có thể kích hoạt “Độc Tửu”.

Q: Hà Thái Hậu sử dụng “Độc Tửu” lên 1 nhân vật, vậy trong lượt người đó có thể sử dụng [Rượu] để tăng sát thương cho lá [Sát] hay không?

A: Không thể.

Q: Hà Thái Hậu trong lượt giết được 2 người, sau khi kết thúc lượt sẽ rút mấy lá?

A: 3.

16. Vu Cát

Q: Những lá cơ bản có thể bị chặn?

A: Ngoại trừ [Ngự], những lá còn lại đều có thể bị chặn.

17. Trương Nhiệm

Q: Lá tướng bị loại trừ có cần phải lật bài lên?

A: Cần

Q: Trương Nhiệm kích hoạt “Xuyên Tim” khiến cho 1 người chết. Vậy Trương Nhiệm có được xét Thưởng-Phạt?

A: Không, do đối phương tự mất máu nên không tính là bị người giết.

18. Đổng Trác

Q: “Hoàng Chinh” có thể lấy bài trong vùng phán xét?

A: Có thể.

Q: Đổng Trác làm chủ tướng, chưa lật mặt. Vào cuối giai đoạn dùng bài có thể lật tướng lên để kích hoạt “Bạo Chúa”?

A: Không thể. Cuối giai đoạn dùng bài, chỉ có chủ tướng đã lật mặt mới có thể kích hoạt “Bạo Chúa”.

Q: Đổng Trác bị ảnh hưởng của [Lạc Bất Tư Thục], có thể kích hoạt “Bạo Chúa”?

A: Không thể, do đã mất giai đoạn dùng bài.

boardgamesviet has written 85 articles

2 thoughts on “FAQ Tam Quốc Sát – Nội chiến

 1. Poppa says:

  Cho e hỏi, lá bài công cụ có thể gây thiệt hại nhưng nam man, vạn tiễn, hỏa công, …. nhưng lá bài như thế đc dùng bao nhiêu tùy thích hay mỗi lá chỉ đc dùng 1 lần ạ ?

  1. boardgamesviet says:

   Những lá như vậy được dùng 1 lần, sau đó lá bài được vào chồng bài bỏ.
   Đến khi bạn bốc lại những lá đó 1 lần nữa thì sẽ được sử dụng tiếp ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>