Giả Hủ

Giả HủHoàn sát: Tỏa định kỹ, trong lượt Giả Hủ, trừ Giả Hủ và người trong trạng thái hấp hối, không ai được sử dụng [Đào].

Loạn vũ: Hạn định kỹ, giai đoạn dùng bài, tất cả người chơi khác phải dùng lá [Sát] lên người gần nhất trong tầm tấn công hoặc tự giảm 1 máu.

Duy mạc: Tỏa định kỹ, khi bạn là mục tiêu của công cụ chất Đen, vô hiệu hóa lá đó.

 

FAQ:

Q: Giả Hủ chưa lật tướng, người kế bên sử dụng “BInh Lương Thốn Đoạn” vào Giả Hủ. Có được hay không Giả Hủ lật tướng lên trong giai đoạn phán xét của bản thân để vô hiệu hóa “Binh Lương Thốn Đoạn” ?

A: Không thể. Ngay khi trở thành mục tiêu, lập tức lật tướng để kích hoạt kỹ năng “Duy Mạc”. Nếu đã trở thành mục tiêu rồi, không thể lật tướng để kích hoạt “Duy Mạc”.

Q: Lá “Thiểm Điện” khi di chuyển tới Giả Hủ sẽ như thế nào ?

A: “Thiểm Điện” lập tức biến mất.

Q: Trong lượt Giả Hủ, vẫn chưa lật tướng. Giả Hủ gây sát thương khiến 1 người rơi vào trang thái hấp hối, 1 người khác dùng đào để cứu, lúc này Giả Hủ có được lật tướng lên để vô hiệu hóa lá Đào ?

A:  Không thể. Do lá Đào đã được sử dụng. Nếu muốn kích hoạt kỹ năng “Hoàn Sát”, tướng phải được lật lên ngay khi người đó rơi vào trạng thái hấp hối.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>