Hạ Hầu Đôn

Hạ Hầu ĐônCương Liệt: Sau khi nhận thiệt hại, có thể rút phán xét. Nếu lá phán xét không phải là ♥ thì nguồn sát thương phải chọn: 1/Bỏ 2 lá bài trên tay; 2/Nhận 1 điểm sát thương do Hạ Hầu Đôn gây ra.
“Tim cha huyết mẹ, sao lại vứt bỏ ?”

FAQ:

Q: Hạ Hầu Đôn kích hoạt “Cương Liệt”, đối thủ chỉ còn 1 lá trên tay, kết toán như thế nào ?

A: Đối thù phải nhận 1 sát thương.

Q: Hạ Hầu Đôn nhận 2 sát thương, kích hoạt mấy lần “Cương Liệt” ?

A: 1 lần.

Q: Hạ Hầu Đôn rơi vào trạng thái hấp hối, có kích hoạt được “Cương Liệt” ?

A: Cần phải sống sót, sau đó mới kích hoạt được.

Q: Hạ Hầu Đôn “Cương Liệt” vào Tiểu Kiều, TIểu Kiều có được kích hoạt “Thiên Hương” ? Nếu có, sau đó Hạ Hầu Đôn có được kích hoạt “Cương Liệt” lần nữa ?

A: Tiểu Kiều có thể chuyển sát thương về Hạ Hầu Đôn. Sau đó, Hạ Hầu Đôn có thể kích “Cương Liệt” nhưng mục tiêu là bản thân.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>