Lưu Thiện

Lưu ThiệnHưởng Lạc: Tỏa định kỹ, khi bạn trở thành mục tiêu của lá [Sát], người đánh phải bỏ 1 lá cơ bản nếu không lá [Sát] bị vô hiệu hóa.

Ủy quyền: Có thể bỏ qua giai đoạn dùng bài và bỏ 1 lá trên tay vào cuối lượt để cho 1 người khác có lượt ngay sau khi bạn kết thúc lượt.

FAQ:

Q: Quan Vũ sử dụng [Sát] lên Lưu Thiện, Lưu Thiện kích hoạt “Hưởng Lạc”, Quan Vũ có được kích hoạt “Vũ Thánh” để bỏ 1 lá đỏ ?

A: Không thể. Quan Vũ chỉ có thể sử dụng hoặc đánh ra lá đỏ như lá [Sát], nhưng không thể bỏ lá đỏ như lá [Sát].

Q: Lưu Thiện bị ảnh hưởng của [Lạc Bất Tư Thục], có thể kích hoạt được “Ủy Quyền” ?

A: Không thể, do không có giai đoạn dùng bài.

Q: Lưu Thiện và người chơi A,B,C theo thứ tự lượt. Lưu Thiện “Ủy Quyền” cho người A, kết toán như thế nào ?

A: Lưu Thiện kết thúc lượt sẽ tới lượt của người A do kỹ năng “Ủy Quyền”. Người A đi 1 lượt như bình thường, sau khi kết thúc lượt, sẽ tới lượt người tiếp theo của Lưu Thiện là A. Tổng cộng A sẽ đi 2 lượt tất cả.

Q: Lưu Thiện và người chơi A,B,C theo thứ tự lượt. Lưu Thiện “Ủy Quyền” cho người B, kết toán như thế nào ?

A: Lưu Thiện kết thúc lượt sẽ tới lượt của người B do kỹ năng “Ủy Quyền”. Người B đi 1 lượt như bình thường, sau khi kết thúc lượt, sẽ tới lượt người tiếp theo kế bên Lưu Thiện là A.

Q: Lưu Thiện “Ủy Quyền” cho người A, tuy nhiên người A đang đặt chồng tướng, kết toán như thế nào ?

A: Người A sẽ đặt tướng lại như bình thường, sau đó tới lượt người tiếp theo kế bên Lưu Thiện.

 

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>