Nhạc Tiến

Nhạc TiếnKiêu Quả: Giai đoạn kết thúc của người khác, có thể bỏ 1 lá cơ bản, sau đó trừ khi người đó bỏ 1 lá trang bị, nếu không bạn gây 1 sát thương cho người đó.

“Tam quân nghe hiệu lệnh của ta, không được rút lui! Nhìn ta lấy thủ cấp của tướng, lập công đầu!”

 

FAQ:

Q: Nếu một nhân vật vào giai đoạn kết thúc kích hoạt 1 kỹ năng, ví dụ như “Bế Nguyệt” của Điêu Thuyền, như vậy Kiêu Quả kích hoạt trước hay sau ?

A: Nếu kỹ năng kích hoạt cùng 1 giai đoạn thì sẽ ưu tiên theo chiều ngược kim đồng hồ bắt đầu từ người đang trong lượt.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>