Tư Mã Ý 2014 – Sima Yi 2014 – 马懿

Tư Mã Ý 2014 – Sima Yi 2014 – 马懿 1/ Cứ 1 thiệt hại bạn nhận, rút 1 lá từ người gây thiệt hại cho bạn 2/ Khi 1 lá Phán Xét được lật,, có thể bỏ 1 lá bài hoặc trang bị để kết quả Phán Xét là lá bài đã bỏ FAQ

Tào Tháo, Cao Cao, 曹操 (Vua) ( Update 2014 – Đột phá giới hạn )

Tào Tháo, Cao Cao,  曹操 (Vua) ( Update 2014 – Đột phá giới hạn ) 1/Khi nhận sát thương, có thể rút 1 lá hoặc lấy lá gây sát thương cho bạn lên tay. 2/(Chức năng vua) Khi cần dùng né, 1 người phe Nguỵ có thể dùng thay bạn