FAQ Tam Quốc Sát – Nội chiến

A.Trang Bị 1.Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao Q: Giết chết 1 nhân vật, sau đó kích hoạt chức năng của Tam Tiên Lượng Nhận Đao được hay không ? A: Không thể. Do người đó đã chết, và người đã chết không tính vào khoảng cách nên không thể tính vào tầm 1. Q: Nếu…

Rượu

Rượu Có thể dùng rượu rồi dùng lá sát gây sát thương lên người khác thì sát thương họ nhận được tăng thêm 1 Khi bạn bị hấp hối có thể dùng rượu để hồi 1 máu ( Chỉ được dùng cho bản thân)