Thể lệ chi tiết vòng loại “GIẢI ĐẤU TAM QUỐC SÁT LẦN 1 – HÀ NỘI” năm 2017

Vòng loại dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 14/01 đến 15/01/2017 gồm 2 ngày thi với 3 khu vực, mỗi khu vực được đăng ký từ trước Link đăng ký: http://bit.ly/giaidau3Q2017 Ngày 1: Vòng loại 1 + Làm lễ Khai mạc  Thời gian: 13h – 20h ngày 14/01/2017 Địa điểm: UP Coffee: 239 Khương Trung, Quận Thanh Xuân Các thí sinh có…

Bàng Đức

Bàng Đức

 Mã thuật: Giai đoạn dùng bài, có thể lật tướng này lên; Tỏa định kỹ, khoảng cách từ bạn đến người khác -1. Mãnh Tiến:  Sau khi lá [Sát] của bạn bị mục tiêu sử dụng [Ngự] để triệt tiêu, hủy 1 lá của mục tiêu. FAQ: Q: Bàng Đức đi chung với Lữ Bố,…

Tang Bá

Tang Bá

Hoành Giang: Sau khi nhận 1 sát thương, có thể cho người đang có lượt giảm 1 giới hạn trữ bài đến hết lượt. Sau đó nếu trong giai đoạn bỏ bài người đó không bỏ bài, bạn được rút 1 lá. “Nhược giả bán bộ kỵ vạn nhân, tất năng hoành hành Giang Biểu.”…

Tào Hồng

Tào Hồng

Hộ Viên: Đầu giai đoạn cuối lượt, lấy 1 lá trang bị đặt vào vùng trang bị của 1 người khác. Nếu làm vậy, có thể bỏ 1 lá của người trong tầm 1 của người đó. Hậu Duệ: Trận pháp kỹ, người khác cùng đội hình với bạn có kỹ năng Phi Ảnh (Tỏa…

Đặng Ngãi

Đặng Ngãi

Truân Điền: Khi mất bài ngoài lượt, có thể rút phán xét, nếu không phải ♥ thì đặt lên lá tướng, gọi là lá “Điền”. Tỏa định kỹ, khoảng cách từ bạn đến người khác giảm đi X (X là số lá Điền). Cấp Tập: Chủ tướng kỹ, máu giảm còn 1.5 . Giai đoạn…

Tuân Úc

Tuân Úc

Vờn hổ: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể đấu điểm với người cao máu hơn bản thân. Nếu thắng, người đó gây 1 thiệt hại cho 1 người trong tầm đánh của họ do bạn chọn. Nếu thua, người đó gây cho bạn 1 thiệt hại. Tiết Mệnh: Cứ sau khi nhận…

Tào Tháo

Tào Tháo

Gian Hùng: Sau khi bạn nhận sát thương, bạn có thể lấy lên tay lá đã gây ra sát thương. “Ta thà phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta!”   FAQ: Q: Tào Tháo – Tư Mã Ý đi chung với nhau, khi mất máu thì “Gian Hùng”…

Tào Phi

Tào Phi

Hành Thương: Khi có người chết, Tào Phi được lấy toàn bộ bài của người đó. Trục Xuất: Sau khi nhận thiệt hại, có thể cho 1 người khác đặt chồng tướng, sau đó người đó rút X lá (X là số máu bạn đã mất). FAQ: Q: Bài lấy từ “Hành Thương” có cần…

Từ Hoảng

Từ Hoảng

Đoạn Lương: Giai đoạn dùng bài, có thể lật tướng này lên; Có thể dùng bài cơ bản Đen hoặc trang bị Đen xem như “Binh lương thốn đoạn”. Bạn có thể dùng “Binh lương thốn đoạn” lên người ở tầm 2. “Nhân thị thiết, phạn thị cương! Tiệt kỳ nguyên, đoạn kỳ lương, tặc…