Triệu Vân – Zhao Yun – 赵云

Triệu Vân – Zhao Yun – 赵云 Long Đàm: Có thể dùng lá “Sát” như “Né” và ngược lại. FAQ 1.Khi sử dụng “Trượng Bát Xà Mâu” thì có thể dùng 2 lá như “Né” hay không? Trả lời: Không 2.Khi sử dụng “Bát Quái Đồ” nếu lật được lá có chất đỏ (♥,♦), có được xem lá đó như lá “Sát” hay không? Trả…

Tư Mã Chiêu – Sima Zhao – 司马昭

Tư Mã Chiêu – Sima Zhao – 司马昭 1/ Đầu lượt hành động, cho tất cả mọi người xem bài trên tay và chọn 1 người trong tầm đánh của bạn. Như vậy coi như đã tấn công người đó. 2/ Cứ sau 1 thiệt hại bạn nhận thì rút Phán Xét. Bạn có thể bỏ bài trên tay để…

Tư Mã Ý 2014 – Sima Yi 2014 – 马懿

Tư Mã Ý 2014 – Sima Yi 2014 – 马懿 1/ Cứ 1 thiệt hại bạn nhận, rút 1 lá từ người gây thiệt hại cho bạn 2/ Khi 1 lá Phán Xét được lật,, có thể bỏ 1 lá bài hoặc trang bị để kết quả Phán Xét là lá bài đã bỏ FAQ

Tư Mã Ý – Sima Yi – 司马懿

Tư Mã Ý – Sima Yi – 司马懿 1/ Mỗi khi thiệt hại bạn nhận, rút 1 lá từ người gây thiệt hại cho bạn 2/ Khi 1 lá Phán Xét được lật,, có thể bỏ 1 lá bài hoặc trang bị để kết quả Phán Xét là lá bài đã bỏ FAQ 1. Tư Mã Ý có thể rút…

Rượu

Rượu Có thể dùng rượu rồi dùng lá sát gây sát thương lên người khác thì sát thương họ nhận được tăng thêm 1 Khi bạn bị hấp hối có thể dùng rượu để hồi 1 máu ( Chỉ được dùng cho bản thân)

Trình Dục – Cheng Yu – 程昱

Trình Dục – Cheng Yu – 程昱 1/1 lần trong lượt, có thể chọn 1 người và bắt người đó đưa ra 1 lá. Bạn có thể đưa 1 lá khác màu mà người đó đưa ra, sau đó bạn có thể lấy lá mà người đó đưa ra hoặc có thể lấy 1 lá không phải là phòng cụ 2/ Cuối lượt,…

Mãn Sủng – Man Chong – 满宠

Mãn Sủng – Man Chong – 满宠 1/Mỗi lượt 1 lần, bỏ bất kỳ số lượng bài trên tay và chọn. Nếu họ không bỏ 1 lá khác loại với bạn, lật úp nhân vật của họ và họ rút số lá = số bạn đã bỏ 2/Khi bị thiệt hại, có thể đưa ra 1 lá trên…

Giả Hủ SP – SP Jia Xu – 贾诩

Giả Hủ SP – SP Jia Xu – 贾诩 1/Không thể là mục tiêu của lá Công Cụ Đen 2/1 lần trong Game, yêu cầu mọi người tấn công người trong tầm hoặc bị giảm 1 máu 3/Trong lượt của bạn, chỉ có bạn và người Hấp Hối mới được dùng Đào FAQ