Chu Du

Chu Du

Anh tư: Giai đoạn rút bài, số lá bài rút tăng thêm 1. Phản gian: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, cho 1 người khác chọn 1 chất, sau đó người đó lấy 1 lá bài trên tay Chu Du và lật lên. Nếu chất của lá bài khác với chất đã chọn, người…