Thông tin “GIẢI ĐẤU TAM QUỐC SÁT LẦN 1 – Đà Nẵng” năm 2017

Link đăng ký: http://bit.ly/giaidau3QDaNang2017   I. TỔNG QUAN Mục đích chính + Tìm ra những cá nhân suy tính chiến thuật cao. + Tạo sân chơi cho cộng đồng Boardgame thích Tam Quốc Sát. + Giao lưu giữa các hội nhóm yêu thích Tam Quốc Sát tại Đà Nẵng Đối tượng tham gia + Các bạn trẻ…