Điền Phong

Điền Phong

Tử Gián: Khi bạn mất đi lá bài cuối cùng trên tay, có thể hủy 1 lá bài của người khác. Tùy Thế: Tỏa định kỹ, khi người khác rơi vào trạng thái hấp hối, nếu nguồn gây thiệt hại là người cùng nước với bạn, bạn rút 1 lá bài. Tỏa định kỹ, khi…