Mãn Sủng – Man Chong – 满宠

Mãn Sủng – Man Chong – 满宠 1/Mỗi lượt 1 lần, bỏ bất kỳ số lượng bài trên tay và chọn. Nếu họ không bỏ 1 lá khác loại với bạn, lật úp nhân vật của họ và họ rút số lá = số bạn đã bỏ 2/Khi bị thiệt hại, có thể đưa ra 1 lá trên…