Mi Phu Nhân

Mi Phu Nhân

Khuê tú: Khi bạn mở lá tướng này lên, bạn được rút 2 lá bài. Khi tướng này bị loại, bạn được hồi 1 máu. . Tồn Tự: Giai đoạn dùng bài, có thể loại tướng này và chọn 1 người chơi. Người đó có kỹ năng Dũng Quyết (Trong giai đoạn dùng bài của…