Nhan Lương & Văn Xú

Nhan Lương & Văn Xú

Song hùng: Giai đoạn rút bài, thay vì rút bài, bạn có thể lật 1 lá phán xét, sau đó bạn lấy lá đó lên tay. Cho đến khi kết thúc lượt, bạn có thể sử dụng những lá trên tay khác màu với lá phán xét như “Quyết Đấu”.