Thông tin “GIẢI ĐẤU TAM QUỐC SÁT LẦN 1 – Cần Thơ” năm 2017

Link đăng ký: http://bit.ly/giaidau3QCanTho2017                 I. TỔNG QUAN Mục đích chính + Tìm ra những cá nhân suy tính chiến thuật cao. + Tạo sân chơi cho cộng đồng Boardgame thích Tam Quốc Sát. + Giao lưu giữa các hội nhóm yêu thích Tam Quốc Sát tại Cần Thơ. Đối…

Thông tin “GIẢI ĐẤU TAM QUỐC SÁT LẦN 1 – Đà Nẵng” năm 2017

Link đăng ký: http://bit.ly/giaidau3QDaNang2017   I. TỔNG QUAN Mục đích chính + Tìm ra những cá nhân suy tính chiến thuật cao. + Tạo sân chơi cho cộng đồng Boardgame thích Tam Quốc Sát. + Giao lưu giữa các hội nhóm yêu thích Tam Quốc Sát tại Đà Nẵng Đối tượng tham gia + Các bạn trẻ…

Đại Kiều

Đại Kiều

  Quốc sắc: Giai đoạn dùng bài, có thể sử dụng lá ♦ như “Lạc bất tư Thục”. Lưu ly: Khi là mục tiêu của lá [Sát], có thể bỏ 1 lá bài để chọn 1 người khác trong tầm đánh của bạn làm mục tiêu của lá [Sát] đó. Không được chuyển về người…

Đinh Phụng

Đinh Phụng

Đoản Binh: Khi dùng lá [Sát], có thể chọn thêm 1 người trong tầm 1 để làm mục tiêu. Phấn Tấn: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể bỏ 1 lá và chọn 1 người khác, khoảng cách của Đinh Phụng và người đó xem như bằng 1 cho đến hết lượt.  …

Rượu

Rượu Có thể dùng rượu rồi dùng lá sát gây sát thương lên người khác thì sát thương họ nhận được tăng thêm 1 Khi bạn bị hấp hối có thể dùng rượu để hồi 1 máu ( Chỉ được dùng cho bản thân)