FAQ Tam Quốc Sát – Nội chiến

A.Trang Bị 1.Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao Q: Giết chết 1 nhân vật, sau đó kích hoạt chức năng của Tam Tiên Lượng Nhận Đao được hay không ? A: Không thể. Do người đó đã chết, và người đã chết không tính vào khoảng cách nên không thể tính vào tầm 1. Q: Nếu…

Bàng Đức

Bàng Đức

 Mã thuật: Giai đoạn dùng bài, có thể lật tướng này lên; Tỏa định kỹ, khoảng cách từ bạn đến người khác -1. Mãnh Tiến:  Sau khi lá [Sát] của bạn bị mục tiêu sử dụng [Ngự] để triệt tiêu, hủy 1 lá của mục tiêu. FAQ: Q: Bàng Đức đi chung với Lữ Bố,…

Trương Nhiệm

Trương Nhiệm

Xuyên tâm: Trong giai đoạn hành động, nếu gây thiệt hại bằng lá [Sát] hoặc “Quyết đấu” cho người khác nước và có phó tướng, có thể thay vì gây thiệt hại thì để người đó chọn bỏ toàn bộ trang bị (ít nhất 1) và tự mất 1 máu hoặc loại bỏ phó tướng.…

Phan Phụng

Phan Phụng

Cuồng Phủ: Sau khi gây thiệt hại cho mục tiêu bằng lá [Sát], có thể hủy hoặc chuyển 1 lá trong vùng trang bị của người đó sang vùng trống tương ứng của bản thân. Trích dẫn: “Ngô nãi thượng tướng Phan Phụng, khả trảm Hoa Hùng.”   FAQ: Q: Thực hiện kỹ năng “Cuồng…

Vu Cát

Vu Cát

Thiên Huyễn: Khi người cùng nước nhận thiệt hại, có quyền lật 1 lá và đặt lên Vu Cát gọi là lá Chặn. Nếu lá mới đồng chất với lá cũ thì bỏ đi. Khi người cùng nước là mục tiêu của lá [Sát] hoặc công cụ 1 mục tiêu, có thể bỏ 1 lá…

Đổng Trác

Đổng Trác

Hoành Chính: Nếu còn 1 máu hoặc không còn bài trên tay, bạn có thể bỏ qua việc rút bài để cướp 1 lá từ vùng chơi của mỗi người. Bạo chúa: Chủ tướng kỹ, Tỏa định kỹ, cuối giai đoạn hành động, nếu đã lật tướng này, loại bỏ phó tướng, tăng 3 giới…

Hà Thái Hậu

Hà Thái Hậu

Tửu sắc: Đầu giai đoạn hành động của người khác, có quyền bỏ 1 lá trên tay. Nếu làm vậy, người đó xem như đã dùng lá [Rượu] và nhận 1 sát thương từ bạn. Thanh Loan: Tỏa định kỹ, nếu đã giết ít nhất 1 người, rút thêm 3 lá vào cuối lượt đó.

Nhan Lương & Văn Xú

Nhan Lương & Văn Xú

Song hùng: Giai đoạn rút bài, thay vì rút bài, bạn có thể lật 1 lá phán xét, sau đó bạn lấy lá đó lên tay. Cho đến khi kết thúc lượt, bạn có thể sử dụng những lá trên tay khác màu với lá phán xét như “Quyết Đấu”.

Mã Đằng

Mã thuật: Giai đoạn dùng bài, có thể lật tướng này lên; Tỏa định kỹ, khoảng cách từ bạn đến người khác -1. Hùng Dị: Hạn định kỹ, giai đoạn dùng bài, có thể cho tất cả người cùng nước rút 3 lá bài. Sau đó, nếu nước bạn có số người ít nhất trên…

Lữ Bố

Lữ Bố

Vô song: Tỏa định kỹ, khi dùng lá [Sát], mục tiêu phải sử dụng thêm 1 lá [Ngự] để vô hiệu hóa lá [Sát] đó. Khi dùng “Quyết đấu”, mục tiêu phải đánh ra 2 lá [Sát] cho mỗi lần đáp trả. Trích dẫn: “Thùy năng đáng ngã ? Thần đáng sát thần, phật đáng…