Tào Hồng

Tào Hồng

Hệ Vân: Cuối lượt có quyền lắp trang bị vào vùng trống tương ứng của 1 người khác, sau đó hủy 1 lá bài của 1 người trong tầm 1 của người đó. Hậu Duệ: Trận pháp kỹ, người khác cùng đội hình với bạn có kỹ năng Phi Ảnh (khoảng cách từ người khác…

Tào Hồng – Cao Hong – 曹洪

 Tào Hồng – Cao Hong – 曹洪 1/Cuối lượt đặt 1 lá trang bị của bạn ( trên tay hoặc trên bàn ) cho 1 người rổi thực hiện kỹ năng tùy theo loại trang bị bạn lắp _Vũ khí: Hủy 1 lá của người trong tằm của người được đặt _Phòng cụ: Ngưởi được đặt được rút 1 lá _Ngựa: Người được đặt…