Tào Hồng

Tào Hồng

Hộ Viên: Đầu giai đoạn cuối lượt, lấy 1 lá trang bị đặt vào vùng trang bị của 1 người khác. Nếu làm vậy, có thể bỏ 1 lá của người trong tầm 1 của người đó. Hậu Duệ: Trận pháp kỹ, người khác cùng đội hình với bạn có kỹ năng Phi Ảnh (Tỏa…

Tào Hồng – Cao Hong – 曹洪

 Tào Hồng – Cao Hong – 曹洪 1/Cuối lượt đặt 1 lá trang bị của bạn ( trên tay hoặc trên bàn ) cho 1 người rổi thực hiện kỹ năng tùy theo loại trang bị bạn lắp _Vũ khí: Hủy 1 lá của người trong tằm của người được đặt _Phòng cụ: Ngưởi được đặt được rút 1 lá _Ngựa: Người được đặt…