Tào Nhân – Cao Ren – 曹仁

Tào Nhân – Cao Ren – 曹仁 Cư Thủ: Cuối lượt úp mặt nhân vật và rút 3 lá FAQ 1/ Khi kích hoạt kỹ năng và lá Sấm sét được chuyển đến Tào Nhân thì lá sấm sét có được chuyển đến người tiếp theo hay không? Hay là lá sấm sét đó vẫn…