Triệu Vân

Triệu Vân

Long Đảm: Bạn có thể đem 1 lá [Sát] như [Ngự], [Ngự]  như [Sát] khi cần sử dụng hoặc đánh ra. Trích dẫn: “Máu đỏ chan hòa áo giáp hồng Đương Dương ai kẻ dám tranh hùng Xưa nay cứu chúa xông trăm trận Chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long.” FAQ: Q: Triệu Vân…

Bàng Thống

Bàng Thống

Liên hoàn: Lá ♣ trên tay xem như “Xích sắt liên hoàn”. Niết bàn: Hạn định kĩ, khi bạn trong trạng thái hấp hối, có thể bỏ toàn bộ bài trong vùng chơi và loại bỏ tất cả trạng thái để hồi đến 3 máu và rút 3 lá mới. FAQ: Q: Khi rơi vào…

Cam Phu Nhân

Cam Phu Nhân

Thục Thận: Cứ 1 máu bạn hồi, bạn có thể cho một người khác cùng nước rút 1 lá. Thần Trí: Đầu lượt, có thể bỏ toàn bộ bài trên tay. Nếu số bài bỏ lớn hơn hoặc bằng với số máu hiện tại, bạn hồi 1 máu. FAQ: Q: Cam Phu Nhân đi chung…

Chúc Dung

Chúc Dung

Cự Tượng: Tỏa định kỹ, không bị ảnh hưởng của “Nam man nhập xâm”. Sau khi kết toán xong lá “Nam Man Nhập Xâm” do người khác sử dụng , bạn lấy lá đó lên tay. Liệt Nhận: Sau khi gây thiệt hại cho mục tiêu bằng lá [Sát], có thể đấu điểm với người…

Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng

Quan tinh: Đầu lượt, xem X lá trên đầu chồng bài (X là số người còn sống và tối đa là 5), sau đó sắp xếp tùy ý thứ tự và số lượng rồi đặt lên đầu chồng bài, những lá còn lại đặt dưới đáy chồng bài. Không Thành: Tỏa định kỹ, khi không còn…

Gia Cát Lượng – Ngọa Long

Gia Cát Lượng 2

Bát trận: Tỏa định kỹ, nếu không có phòng cụ trong vùng trang bị thì coi như có trang bị Bát Quái Đồ; Giai đoạn dùng bài, bạn có thể lật tướng này lên. Hỏa kế: Có thể dùng bài Đỏ trên tay như “Hỏa công”. Khán phá: Có thể dùng bài Đen trên tay…

Hoàng Nguyệt Anh

Hoàng Nguyệt Anh

Tập Trí : Khi dùng bài công cụ phi thời gian (không chuyển hóa), rút 1 lá bài. Kỳ Tài: Giai đoạn dùng bài, bạn có thể lật tướng này lên; Tỏa định kỹ, không giới hạn tầm khi sử dụng bài công cụ.   FAQ:  Q:Hoàng Nguyệt Anh sử dụng “Thuận thủ khiên dương”…

Hoàng Trung

Liệt cung: Sau khi chọn mục tiêu cho lá [Sát], bạn có thể ép mục tiêu không được sử dụng [Ngự] nếu thỏa 1 trong 2 điều kiện sau: + Số bài trên tay mục tiêu lớn hơn hoặc bằng số máu của bạn. + Số bài trên tay mục tiêu nhỏ hơn hoặc bằng…

Lưu Bị

Lưu Bị

Nhân Đức: Giai đoạn dùng bài, có thể phân phát cho người khác bài trên tay mình. Sau đó trong lượt, khi bạn phân phát lá thứ 3, bạn được hồi 1 máu. Trích dẫn: “Tiên Chủ là người cương nghị khoan hòa nhân hậu, hiểu lòng người kính kẻ sĩ, có phong độ của…