Tiểu Kiều

Tiểu Kiều

Thiên hương: Khi nhận thiệt hại, có thể bỏ 1 lá ♥ trên tay để chọn 1 người và người đó sẽ nhận thiệt hại thay bạn, sau đó người đó rút số bài bằng số máu đã mất. Hồng nhan: Giai đoạn dùng bài, bạn có thể lật tướng này lên; Tỏa định kỹ,…