Trương Nhiệm

Trương Nhiệm

Xuyên tâm: Có thể lật tướng, khi trong lượt sử dụng [Sát] hoặc “Quyết Đấu” và gây ra sát thương cho mục tiêu, nếu mục tiêu khác phe và có phó tướng, có thể chặn sát thương này lại và để người đó chọn: 1/ Bỏ toàn bộ trang bị (ít nhất 1) và tự…