Tư Mã Chiêu – Sima Zhao – 司马昭

Tư Mã Chiêu – Sima Zhao – 司马昭 1/ Đầu lượt hành động, cho tất cả mọi người xem bài trên tay và chọn 1 người trong tầm đánh của bạn. Như vậy coi như đã tấn công người đó. 2/ Cứ sau 1 thiệt hại bạn nhận thì rút Phán Xét. Bạn có thể bỏ bài trên tay để…