Tư Mã Ý

Tư Mã Ý

Phản Quỹ: Sau khi nhận thiệt hại, có thể lấy 1 lá bài của người gây ra thiệt hại. Quỷ Tài: Trước khi lá phán xét có hiệu lực, bạn có thể đánh ra 1 lá trên tay để thay thế lá phán xét đó. FAQ: Q: “Phản Quỹ” có lấy được lá trong vùng…

Tư Mã Ý 2014 – Sima Yi 2014 – 马懿

Tư Mã Ý 2014 – Sima Yi 2014 – 马懿 1/ Cứ 1 thiệt hại bạn nhận, rút 1 lá từ người gây thiệt hại cho bạn 2/ Khi 1 lá Phán Xét được lật,, có thể bỏ 1 lá bài hoặc trang bị để kết quả Phán Xét là lá bài đã bỏ FAQ

Tư Mã Ý – Sima Yi – 司马懿

Tư Mã Ý – Sima Yi – 司马懿 1/ Mỗi khi thiệt hại bạn nhận, rút 1 lá từ người gây thiệt hại cho bạn 2/ Khi 1 lá Phán Xét được lật,, có thể bỏ 1 lá bài hoặc trang bị để kết quả Phán Xét là lá bài đã bỏ FAQ 1. Tư Mã Ý có thể rút…