Tuân Úc

Tuân Úc

Vờn hổ: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể đấu điểm với người cao máu hơn bản thân. Nếu thắng, người đó gây 1 thiệt hại cho 1 người trong tầm đánh của họ do bạn chọn. Nếu thua, người đó gây cho bạn 1 thiệt hại. Tiết Mệnh: Cứ sau khi nhận…