Vu Cát

Vu Cát

Thiên Huyễn: Khi người cùng nước nhận sát thương, có thể lấy 1 lá bài của bạn và đặt lên Vu Cát gọi là lá Chặn. Lá mới đặt không được cùng chất với những lá đã có. Khi người cùng nước là mục tiêu của lá cơ bản hoặc công cụ 1 mục tiêu, có…