Tang Bá

Tang BáHoành Giang: Sau khi nhận 1 sát thương, có thể cho người đang có lượt giảm 1 giới hạn trữ bài đến hết lượt. Sau đó nếu trong giai đoạn bỏ bài người đó không bỏ bài, bạn được rút 1 lá.

Nhược giả bán bộ kỵ vạn nhân, tất năng hoành hành Giang Biểu.

FAQ:

Q: Nếu Tang Bá nhận nhiều lần sát thương trong lượt, có thể kích hoạt “Hoàng Giang” mấy lần?

A: Nhận bao nhiêu sát thương có thể kích hoạt bấy nhiêu lần. Giới hạn bài trên tay của người đó sẽ bị giảm bấy nhiêu lần. Tuy nhiên cho dù bạn có kích hoạt bao nhiêu lần thì cuối lượt bạn vẫn chỉ rút tối đa 1 lá.

Q: Tang Bá trong lượt của bản thân bị mất máu, có thể kích hoạt “Hoàng Giang”?

A: Có thể.

Q: Trong lượt Tôn Sách, gây sát thương cho Tang Bá lần 1, Tang Bá kích hoạt “Hoàng Giang”. Sau đó, trong cùng lượt đó, Tôn Sách tiếp tục gây sát thương và giết chết Tang Bá. Vậy Tôn Sách có bị giảm giới hạn trữ bài?

A: Vẫn bị giảm. Kỹ năng đã phát động nhưng hiệu quả sẽ kéo dài đến khi kết thúc lượt. Trước khi chết Tang Bá kích hoạt bao nhiêu lần thì sẽ giảm bấy nhiêu giới hạn bài.

Q: Tang Bá kích hoạt “Hoàng Giang” cho người chơi giảm giới hạn trữ bài tuy nhiên người đó bị chết ngay trong lượt, vậy Tang Bá có được rút 1 lá.

A: Không, do đối phương đã chết.

Q: Nhân vật nào đó gây sát thương cho Tang Bá, sau đó bỏ qua giai đoạn bỏ bài, vậy Tang Bá có được rút 1 lá?

A: Có thể, vẫn thỏa điều kiện là trong giai đoạn bỏ bài không bỏ bài.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>