Tào Hồng

Tào HồngHệ Vân: Cuối lượt có quyền lắp trang bị vào vùng trống tương ứng của 1 người khác, sau đó hủy 1 lá bài của 1 người trong tầm 1 của người đó.

Hậu Duệ: Trận pháp kỹ, người khác cùng đội hình với bạn có kỹ năng Phi Ảnh (khoảng cách từ người khác đến bạn +1).

Lương, phi chi gian, phi Tử Liên vô hữu kim nhật.“- Biện Hoàng Hậu

boardgamesviet has written 81 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>