Tào Tháo

Tào TháoGian Hùng: Sau khi bạn nhận sát thương, bạn có thể lấy lên tay lá đã gây ra sát thương.

“Ta thà phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta!”

 

FAQ:

Q: Tào Tháo – Tư Mã Ý đi chung với nhau, khi mất máu thì “Gian Hùng” và “Phản Quỹ”, kỹ năng nào sẽ kích hoạt trước ?

A: Sẽ do Tào Tháo – Tư Mã Ý quyết định. Khi 1 người chơi kích hoạt kỹ năng của cả 2 nhân vật vào cùng 1 thời điểm, thứ tự phát động sẽ do người chơi đó quyết định.

Q: Tào Tháo nhận sát thương từ “Loạn Kích” của Viên Thiệu, “GIan Hùng” sẽ kích hoạt như thế nào ?

A: Tào Tháo sẽ lấy cả 2 lá từ “Loạn Kích” của Viên Thiệu. Tương tự với vũ khí [Trượng Bát Xà Mâu].

Q: Tào Tháo mất máu do Tiều Kiều chuyển sát thương từ lá [Sát], Tào Tháo lấy lá bài nào ?

A: Tào Tháo sẽ lấy lá [Sát] lên.

Q: Tào Tháo mất máu do “Cương Liệt” của Hạ Hầu Đôn, Tào Tháo lấy lá bài nào ?

A: Không lấy lá nào do mất máu từ kỹ năng, không phải lá bài.

Q: Tào Tháo nhận sát thương do trong trạng thái liên hoàn, có kích hoạt được “Gian Hùng” ?

A: Có thể.

boardgamesviet has written 85 articles

2 thoughts on “Tào Tháo

    1. boardgamesviet says:

      mới đầu sẽ hơi phức tạp 1 chút nhưng đã biết rồi thì rất dễ và đa dạng chiến thuật bạn nhé 😀 Rất khó chán game này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>