Tiểu Kiều

Tiểu KiềuThiên hương: Khi nhận thiệt hại, có thể bỏ 1 lá ♥ trên tay để chọn 1 người và người đó sẽ nhận thiệt hại thay bạn, sau đó người đó rút số bài bằng số máu đã mất.

Hồng nhan: Giai đoạn dùng bài, bạn có thể lật tướng này lên; Tỏa định kỹ, bài chất ♠ của bạn xem như chất ♥.

 

FAQ:

Q: Tiểu Kiều chưa lật tướng, nhận sát thương, có thể lật tướng lên và bỏ lá bích để kích hoạt “Thiên Hương” và “Hồng Nhan” ?

A: Không thể. Tiểu Kiều lật tướng lên để thực hiện “Thiên Hương” nên phải bỏ lá cơ để chuyển sát thương. Từ đó về sau, có thể bỏ lá bích để kích hoạt “Thiên Hương”.

Q: Nếu Tiểu Kiều rút phán xét cho lá Thiểm Điện là 9 bích, lúc này Tiểu Kiều vẫn chưa lật lên, sau đó có được hay không nhận sát thương để kích hoạt kỹ năng “Thiên Hương” ?

A: Có thể. Tuy nhiên, nếu tướng lật trước đó thì lá 9 bích sẽ xem như 9 cơ và kỹ năng Thiểm Điện sẽ không được kích hoạt.

Q: Tiểu Kiều có thể kích hoạt “Thiên Hương” cho bản thân ?

A: Không thể, phải kích hoạt cho 1 người chơi khác.

Q: Tiểu Kiều nhận sát thương lớn hơn 1, Tiểu Kiều thực hiện kỹ năng “Thiên Hương” thì bỏ bao nhiêu lá ?

A: 1 lá. Dù bao nhiêu sát thương, cũng chỉ bỏ 1 lá cho mỗi lần nhận sát thương.

Q: Rút bài do kỹ năng “Thiên Hương” kết toàn vào thời điểm nào ?

A: Sau khi tất cả sát thương đã tính toán xong, mục tiêu mất bao nhiêu máu sẽ rút bấy nhiêu lá.

Ví dụ: Tiểu Kiều thực hiện “Thiên Hương” và mục tiêu là Quách Gia. Quách Gia nhận 1 sát thương, rơi vào trạng thái hấp hối. Quách Gia sử dụng Đào để hồi 1 máu, sau đó thực hiện kỹ năng “Di Kế”. Sau đó mới rút 2 lá do kỹ năng “Thiên Hương”.

Q: Tiểu Kiều thực hiện kỹ năng “Thiên Hương”, chuyển sát thương cho 1 mục tiêu, mục tiêu đó rơi vào trạng thái hấp hối. Kết toán như thế nào ?

A: Ưu tiên xử lý trạng thái hấp hối trước. Sau đó nếu mục tiêu còn sống, sẽ được rút bài dựa trên số máu đã mất lúc đó. Nếu chết, người gây sát thương cho Tiểu Kiều sẽ được thưởng/phạt.

Q: Trang bị [Hàn Băng Kiếm] gây sát thương cho Tiểu Kiều, kết toán như thế nào ?

A: Người sử dụng lá [Sát] sẽ quyết định có kích kỹ năng của [Hàn Băng Kiếm] trước. Nếu kích hoạt, Tiểu Kiều sẽ không được kích hoạt “Thiên Hương” do không có sát thương. Nếu không kích hoạt thì Tiểu Kiều mới quyết định có sử dụng “Thiên Hương” hay không.

Q: Trang bị [Thư Hùng Song Cổ Kiếm] và chọn mục tiêu là Tiểu Kiều, kết toán như thế nào ?

A: Kỹ năng của [Thư Hùng Song Cổ Kiếm] sẽ kích hoạt trước do thời điểm kích hoạt của [Thư Hùng Song Cổ Kiếm] là khi chọn mục tiêu, còn thời điểm kích hoạt của “Thiên Hương” là khi nhận thiệt hại.

Q: Tiểu Kiều có [Đằng Giáp] trong vùng trang bị, nhận sát thương hỏa do lá Sát, Tiểu Kiều kích hoạt “Thiên Hương”, mục tiêu của “Thiên Hương” nhận bao nhiêu sát thương ? Và mục tiêu nhận sát thương có kèm thuộc tính hỏa hay không ?

A: 1 sát thương. Do [Đằng Giáp] kích hoạt sau khi nhận sát thương và Tiều Kiều chuyển sát thương hỏa cho người chơi khác khi nhận sát thương nên [Đằng Giáp] chưa kích hoạt được. Tiều Kiều chuyển sát thương kèm theo thuộc tính nên mục tiêu sẽ nhận sát thương mang thuộc tính hỏa.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>