Tôn Quyền

Tôn QuyềnChế hành: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể bỏ đi X lá, sau đó rút X lá mới (X nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn máu).

FAQ:

Q: Tôn Quyền kích hoạt “Chế Hành”, có thể bỏ bài trong vùng trang bị ?

A: Có thể.

boardgamesviet has written 85 articles

One thought on “Tôn Quyền

  1. Việt Anh says:

    Tôn Quyền trong bản Tam quốc sát nội chiến có giới hạn sinh lực là 1.5 liệu có phải thay đổi mới của game hay chỉ là nhầm lẫn ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>