Tôn Sách

Tôn SáchKích ngang: Khi sử dụng “Quyết Đấu” hoặc sau khi xác định mục tiêu cho lá [Sát] Đỏ, hoặc trở thành mục tiêu của lá “Quyết đấu” hoặc lá [Sát] Đỏ, bạn có thể rút 1 lá.

Ưng Dương : Sau khi lá đấu điểm được lật lên, bạn có thể +3 hoặc -3 số điểm của bản thân (cao nhất là K, nhỏ nhất là A).

Hồn Thương: Phó tướng kỹ, máu giảm còn 1.5 . Đầu lượt, nếu số máu nhỏ hơn 2, bạn có kỹ năng Anh Tư (Chu Du) và Anh Hồn (Tôn Kiên).

FAQ:

Q: Tôn Sách – Tiểu Kiều đi chung với nhau, có thể kích hoạt “Kích Ngang” khi sử dụng lá [Sát] bích?

A: Có thể, vì bích tính là cơ do kỹ năng “Hồng Nhan”.

Q: Từ Thịnh và Tôn Sách xuất hiện trong ván chơi, khi Tôn Sách trở thành mục tiêu của lá [Sát] Đỏ, kỹ năng nào kích hoạt trước?

A: Xét theo chiều ngược kim đồng hồ bắt đầu từ người đang có lượt. Nếu Từ Thịnh, Tôn Sách đi chung với nhau, thứ tự do người chơi quyết định.

Q: Tôn Sách – Đại Kiều đi chung với nhau, Tôn Sách đã lật tướng. Đầu lượt, Đại Kiều lật mặt lên để hồi 1 máu do cặp đôi hoàn hảo, vậy Tôn Sách có kích hoạt được “Hồn Thương”?

A: Có thể. Do kỹ năng đã kích hoạt nên hiệu ứng sẽ kéo dài.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>