Triệu Vân

Triệu VânLong Đảm: Bạn có thể đem 1 lá [Sát] như [Ngự], [Ngự]  như [Sát] khi cần sử dụng hoặc đánh ra.

Trích dẫn: “Máu đỏ chan hòa áo giáp hồng

Đương Dương ai kẻ dám tranh hùng

Xưa nay cứu chúa xông trăm trận

Chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long.”

FAQ:

Q: Triệu Vân và Quan Vũ là 1 cặp, có thể sử dụng bài Đỏ như [Ngự] hay không ?

A: Không thể, một lá bài không thể chuyển hóa 2 lần.

Q: Triệu Vân có [Trượng Bát Xà Mâu], có thể sử dụng 2 lá như lá [Ngự] ?

A: Không thể.

Q: Triệu Vân có [Bát Quái Trận], có thể rút phán xét để xem như sử dụng 1 lá [Sát] ?

A: Không thể.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>