Trương Nhiệm

Trương NhiệmXuyên tâm: Có thể lật tướng, khi trong lượt sử dụng [Sát] hoặc “Quyết Đấu” và gây ra sát thương cho mục tiêu, nếu mục tiêu khác phe và có phó tướng, có thể chặn sát thương này lại và để người đó chọn: 1/ Bỏ toàn bộ trang bị (ít nhất 1) và tự mất 1 máu; 2/ Loại bỏ phó tướng.

Phong Tỏa: Trận pháp kỹ, nếu bạn là người bao vây trong quan hệ bao vây, khi người bị bao vây trở thành mục tiêu của lá [Sát] do người bao vây sử dụng, người bị bao vây phải bỏ 1 lá trong vùng trang bị.

FAQ:

Q: Lá tướng bị loại trừ có cần phải lật bài lên?

A: Cần

Q: Trương Nhiệm kích hoạt “Xuyên Tim” khiến cho 1 người chết. Vậy Trương Nhiệm có được xét Thưởng-Phạt?

A: Không, do đối phương tự mất máu nên không tính là bị người giết.

 

boardgamesviet has written 85 articles

3 thoughts on “Trương Nhiệm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>