Tư Mã Ý

 Tư Mã ÝPhản Quỹ: Sau khi nhận thiệt hại, có thể lấy 1 lá bài của người gây ra thiệt hại.

Quỷ Tài: Trước khi lá phán xét có hiệu lực, bạn có thể đánh ra 1 lá trên tay để thay thế lá phán xét đó.

FAQ:

Q: “Phản Quỹ” có lấy được lá trong vùng trang bị ?

A: Có thể.

Q: “Phản Quỹ” có lấy được lá trong vùng phán xét ?

A: Không thể, vì lá trong vùng phán xét không tính lá bài của nguồn sát thương.

Q: Tư Mã Ý có thể kích hoạt nhiều lần “Quỷ Tài” cho 1 lá phán xét ?

A: Không thể, chỉ được 1 lần cho mỗi lá phán xét.

Q: Tư Mã Ý đổi phán xét cho 1 người chơi khác để kích hoạt [Thiểm Điện], Tư Mã Ý có được xem là nguồn ?

A: Không, nguồn sát thương là lá bài [Thiểm Điện]

Q: Tư Mã Ý nhận 2 sát thương, kích hoạt được mấy lần “Phản Quỹ” ?

A: 1 lần.

Q: Tư Mã Ý rơi vào trạng thái hấp hối, có kích hoạt được “Phản Quỹ” ?

A: Không thể, sau khi sống sót mới kích hoạt được.

Q: Khi cùng có Tư Mã Ý và Trương Giác trên bàn, thứ tự đổi phán xét tính như thế nào?

A: Khi có lá phán xét xuất hiện, bắt đầu tính theo vòng từ người đang có lượt, đến ai thì người đó được đổi Phán Xét trước. Mỗi người chỉ có 1 cơ hội để đổi lá Phán Xét, nếu không đổi xem như mất cơ hội.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>