Tuân Úc

 Tuân ÚcVờn hổ: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể đấu điểm với người cao máu hơn bản thân. Nếu thắng, người đó gây 1 thiệt hại cho 1 người trong tầm đánh của họ do bạn chọn. Nếu thua, người đó gây cho bạn 1 thiệt hại.

Tiết Mệnh: Cứ sau khi nhận 1 thiệt hại, có thể cho 1 người rút bài đến khi bài trên tay bằng giới hạn máu của người đó (tối đa rút 5 lá bài).

FAQ:

Q: Tiết Mệnh có thể tự kích hoạt lên bản thân ?

A: Có thể.

Q: Đấu điểm thắng, có thể tự làm bản thân mất máu ?

A: Có thể, miễn là Tuân Úc nằm trong tầm đánh của mục tiêu.

Q: Tuân Úc nhận 2 sát thương, kích hoạt mấy lần “Tiết Mệnh” ?

A: 2 lần.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>