Tưởng Khâm

tuong-khamThượng Nghĩa: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể cho 1 người khác xem toàn bộ bài trên tay của bạn. Nếu làm vậy, bạn chọn: 1/Xem tất cả tướng đang úp của người đó; 2/Xem bài trên tay của người đó và bỏ 1 lá Đen của trong đó.

Điểu Tường: Trận pháp kỹ, khi bạn là người bao vây trong quan hệ bao vây, nếu người bao vây dùng lá [Sát] lên người bị bao vây, người bị bao vây phải sử dụng lần lượt 2 lá [Ngự] để vô hiệu hóa lá [Sát] đó.

FAQ:

Q: Tưởng Khâm không có bài trên tay, có thể kích hoạt “Thượng Nghĩa” hay không?

A: Không thể.

Q: Tưởng Khâm kích hoạt “Thượng Nghĩa” lên Tiểu Kiều, có thể hủy 1 lá bích hay không?

A: Không thể. Do đây vẫn là bài trên tay của “Tiểu Kiều”.

Q: Khi còn 4 người bao gồm: Tào Tháo, Đinh Phụng, Lưu Bị, Tưởng Khâm ngồi theo thứ tự kể trên. Cả Lưu Bị lẫn Tào Tháo đều đang trong trạng thái bị bao vây. Đinh Phụng sử dụng [Sát] lên Lưu Bị lẫn Tào Tháo, Lưu Bị bị giết, vậy Tào Tháo có cần sử dụng 2 lá [Ngự]?

A: Cần. Mặc dù khi kết toán đến Tào Tháo chỉ còn 3 người, nhưng lúc xác định mục tiêu thì vẫn còn 4 người nên hiệu quả của “Điểu Tường” vẫn còn hiệu nghiệm.

Q: Tưởng Khâm sử dụng [Sát] lên Trương Giác bị bao vây, Trương Giác sử dụng [Ngự] đầu tiên và giết chết Tưởng Khâm do “Lôi Kích”, vậy Trương Giác có cần sử dụng lá [Ngự] thứ 2?

A: Cần.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>