Vu Cát

Vu CátThiên Huyễn: Khi người cùng nước nhận sát thương, có thể lấy 1 lá bài của bạn và đặt lên Vu Cát gọi là lá Chặn. Lá mới đặt không được cùng chất với những lá đã có. Khi người cùng nước là mục tiêu của lá cơ bản hoặc công cụ 1 mục tiêu, có thể bỏ 1 lá Chặn để vô hiệu hóa lá đó.

FAQ:

Q: Những lá cơ bản có thể bị chặn?

A: Ngoại trừ [Ngự], những lá còn lại đều có thể bị chặn.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>